Δείτε τα αποτελέσματα των Παγκύπριων εξετάσεων

Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων μαθητών δίδεται σήμερα.

Το πρωί της Τετάρτης 19 Ιουλίου ανακοινώθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2023 για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, 5250 Υποψήφιοι, διεκδικώντας πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας. Με τη σημερινή κατανομή διατίθενται 2974 θέσεις, από τις οποίες 1689 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1185 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 100 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας.

Στους αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους απόφοιτους των Τεχνικών Σχολών, των Εσπερινών Σχολείων και του Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου.

Στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 συμμετείχαν 5004 υποψήφιοι και παρελήφθησαν 21874 τετράδια απαντήσεων για 54 συνολικά μαθήματα πρόσβασης. Τα τετράδια απαντήσεων βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και για τη βαθμολόγηση εργάστηκαν 337 εκπαιδευτικοί. Κάθε τετράδιο απαντήσεων βαθμολογήθηκε από δυο βαθμολογητές και σε περίπτωση που μεταξύ των δυο βαθμολογιών υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη από 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, έγινε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία δεν επιτρέπεται επανεξέταση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων ή άλλη αναβαθμολόγηση.

Ο συνολικός έλεγχος των βαθμολογιών και των σχετικών αθροισμάτων γίνεται από ειδικό λογισμικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων που δεν αφήνει περιθώριο σφάλματος.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy