Σημαντικές αλλαγές στα Πρωταθλήματα Ανώτατης και Επίλεκτης κατηγορίας Παίδων – Τι αλλάζει…

Τρόπος διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Ανώτατης & Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων για τα επόμενα τρία χρόνια

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ κατά την διάρκεια της τελευταίας της συνεδρίας, αποφάσισε για τον τρόπο διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων Ανώτατης & Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων 2023/24, 2024/25 & 2025/26.

Αγωνιστική περίοδος 2023/24

Από την αγωνιστική περίοδο 2023/24 μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2025/26 θα προκηρυχθούν οκτώ (8) Προαιρετικά Πρωταθλήματα Παίδων στις ηλικιακές κατηγορίες Κ17, Κ16, Κ15 και Κ14, που θα χωρίζονται στην κάθε ηλικία σε Ανώτατη και Επίλεκτη Κατηγορία όπως γίνεται και σήμερα.

Στο κάθε Πρωτάθλημα Ανώτατης Κατηγορίας θα συμμετάσχουν 14 Σωματεία που θα προκύψουν για την αγωνιστική περίοδο 2023/24 ως εξής:

Τα 10 Σωματεία που συμμετέχουν στην Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ17, Κ16, Κ15, Κ14 2022/23 – Β’ Φάση.

Τα 4 Σωματεία που έχουν με την μεγαλύτερη συνολική συγκομιδή βαθμών στα πρωταθλήματα Επίλεκτης κατηγορίας Παίδων Κ17, Κ16, Κ15 και Κ14 2022/23 – Β’ Φάση.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα 4 πιο πάνω Σωματεία  της Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17, Κ16, Κ15 και Κ14 2022/23 – Β’ Φάση δεν θα πληροί τα κριτήρια ένταξης ή/και δεν θα επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή, τότε δικαίωμα συμμετοχής θα έχει το επόμενο Σωματείο που θα ακολουθεί με βάση την συνολική συγκομιδή βαθμών. Το εν λόγω Σωματείο θα αγωνίζεται στα Πρωταθλήματα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ17, Κ16, Κ15 και Κ14 2023/24.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 γύρους (26 αγωνιστικές) στις έδρες των διαγωνιζομένων ομάδων.

Επίσης θα προκηρυχθούν τα Πρωταθλήματα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17, Κ16, Κ15 και Κ14 για την αγωνιστική περίοδο 2023/24 με όσες ομάδες δηλώσουν συμμετοχή και πληρούν τα κριτήρια ένταξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα Σωματεία μπορούν να συμμετάσχουν με 4 ομάδες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία και πληρούν τα κριτήρια ένταξης.

Σωματεία που συμμετέχουν στην Ανώτατη Κατηγορία και έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν και στην Επίλεκτη Κατηγορία με τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες θα μπορούν να το πράξουν χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ανόδου από την Επίλεκτη στην Ανώτατη Κατηγορία.

Με το πέρας της αγωνιστικής περιόδου 2023/24 θα υποβιβαστούν από την Ανώτατη κατηγορία στην Επίλεκτη κατηγορία τα δυο (2) Σωματεία που με βάση την συνολική συγκομιδή των βαθμών στις τέσσερις (4) ηλικιακές ομάδες που θα βρίσκονται στην 13η θέση και στην 14η θέση.

Από την Επίλεκτη Κατηγορία θα έχουμε την άνοδο των δυο (2)  Σωματείων που οι ομάδες τους με βάση την συνολική συγκομιδή της βαθμολογίας και στις τέσσερις (4) ηλικίες θα βρίσκονται στην 1η και 2η θέση.

Με αυτό τον τρόπο η διαβάθμιση και η άνοδος θα κριθεί σε Πρωτάθλημα δυο (2) γύρων (26 αγωνιστικές) με όλες τις ηλικιακές ομάδες να αγωνίζονται μεταξύ τους εντός και εκτός έδρας.

Αγωνιστική περίοδος 2024/25
Τα Πρωταθλήματα Ανώτατης Κατηγορίας 2024/25 θα διεξαχθούν με δεκατέσσερις (14) ομάδες και στην Επίλεκτη Κατηγορία με όσες ομάδες δηλώσουν συμμετοχή. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 γύρους (26 αγωνιστικές) στις έδρες των διαγωνιζομένων ομάδων.

Με το πέρας της αγωνιστικής περιόδου 2024/25 θα υποβιβαστούν από την Ανώτατη κατηγορία στην Επίλεκτη κατηγορία τα δυο (2) Σωματεία που με βάση την συνολική συγκομιδή των βαθμών στις τέσσερις (4) ηλικιακές ομάδες θα βρίσκονται στην 13η θέση και στην 14η θέση.

Από την Επίλεκτη Κατηγορία θα έχουμε την άνοδο δυο (2)  Σωματείων που οι ομάδες τους με βάση την συνολική συγκομιδή της βαθμολογίας και στις τέσσερις (4) ηλικιακές ομάδες θα βρίσκονται στην 1η και στην 2η θέση.

Η διαβάθμιση και η άνοδος θα κριθεί σε πρωτάθλημα 2 γύρων (26 αγωνιστικές) με όλες τις ηλικιακές ομάδες να αγωνίζονται μεταξύ τους εντός και εκτός έδρας.

Αγωνιστική περίοδος 2025/26
Τα Πρωταθλήματα Ανώτατης Κατηγορίας 2025/26 θα διεξαχθεί με 14 ομάδες και στην Επίλεκτη Κατηγορία με όσες ομάδες δηλώσουν συμμετοχή. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 γύρους (26 αγωνιστικές) στις έδρες των διαγωνιζομένων ομάδων.

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025/26, θα γίνει αξιολόγηση και προγραμματισμός για τα επόμενα 3 χρόνια των Πρωταθλημάτων Παίδων.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy