Συσκέψεις Σωματείων Μικρών Κατηγοριών για εκλογή αντιπροσώπων στο ΔΣ και ΓΣ της ΚΟΠ

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι συσκέψεις των Σωματείων Β’, Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ για εκλογή αντιπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ για τις ποδοσφαιρικές περιόδους 2023 – 2024 και 2024 – 2025.

Η ΚΟΠ ενημέρωσε ήδη τα Σωματεία της για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ως προς την εκπροσώπηση τους και τις εκλογές που καθορίστηκαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας ως ακολούθως:

16:00 Σύσκεψη Σωματείων Β’ Κατηγορίας για εκλογή τριών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, δύο μονίμων και δύο αναπληρωματικών αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

16:15 Σύσκεψη Σωματείων Γ’ Κατηγορίας για εκλογή ενός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ και εκλογή ενός μονίμου και ενός αναπληρωματικού αντιπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

16:30 Σύσκεψη Σωματείων Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ για εκλογή ενός αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ και ενός αντιπροσώπου παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy