Αποχαιρέτησε Tam Toward η ΑΠΕΑ

Επίσημη ενημέρωση

Με επίσημη της ανακοίνωση η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον μέχρι πρότινος και επί χρόνια γυμναστή της ομάδας, Tam Toward.

Αναλυτικά:

📣 Farewell and Happy Retirement, Tam Toward!
After an incredible 25+ year career in football, Tam Toward has decided to retire. For the past 4 years, Tam has been our dedicated fitness and rehab specialist, bringing his extensive experience and expertise to our club.
Tam’s illustrious career spans over two decades, during which he has excelled as a fitness coach, physio, and one of the best injury prevention experts in the field. His contributions have been invaluable, and his efforts have significantly reduced muscle-related injuries within our team.
We extend our deepest gratitude to Tam for his dedication, hard work, and the positive impact he has made on our club. His legacy of excellence in fitness and injury prevention will be remembered for years to come.
Wishing you a fulfilling and joyous retirement, Tam! (and we hope to see you in the stands)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy