Τρίτη επιστολή από Αστυνομία για απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Νέα επιστολή της Αστυνομίας στην ΚΟΠ για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Η Αστυνομία εμμένει στη θέση της για το “καυτό” αυτό ζήτημα στέλνοντας τρεις επιστολές το τελευταίο διάστημα με το ίδιο περιεχόμενο προς την ΚΟΠ.

Η πρώτη επιστολή της Αστυνομία ζητούσε την επιβολή απαγόρευσης μετακίνησης των οπαδών ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Νέας Σαλαμίνας. Η δεύτερη αφορούσε τους οπαδούς της ΑΕΛ. Ενώ η τρίτη επιστολή αναφερόταν στην απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της Ομόνοιας, της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης.

Πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στα χέρια της ΚΟΠ που καλείται να πάρει αποφάσεις.

Με την επιστολή αυτή η Αστυνομία ζητά την εφαρμογή του άρθρου 73Δ του νόμου 48(Ι)2008 (Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος).

“Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών

73Δ.(1) Οποιαδήποτε ομοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθλημα δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, να απαγορεύει μετακίνηση των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, στους αγώνες που διεξάγονται μεταξύ της φιλοξενούσας και της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν διαπιστώνει ότι οι οπαδοί των ομάδων αυτών επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά ή υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να επιδείξουν συμπεριφορά, που προκαλεί ή δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας εντός και ή εκτός αθλητικών χώρων ή να διασαλεύσουν τη δημόσια τάξη ή την ασφαλή διεξαγωγή των μεταξύ τους αθλητικών αγώνων:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων που διεξάγονται μεταξύ των πιο πάνω ομάδων, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(2) Οποιαδήποτε ομοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθλημα δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, να επιβάλλει σε σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας όπως η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων τους, κατά τους μεταξύ τους αγώνες, γίνεται υπό τους όρους που θα κρίνει η αστυνομία και υπό τον έλεγχο και την επίβλεψή της.

(3) Πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώνεται με την απαγόρευση που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή με τους όρους ή τους ελέγχους που επιβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (2), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και επιπλέον το Δικαστήριο διατάσσει τον άμεσο αποκλεισμό του από τους αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy