«Παγκόσμια Συμφωνία Εργασίας» από FIFPRO και World Leagues

Η διεθνής ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με το World Leagues Forum (WLF/οργανισμός που εκπροσωπεί επαγγελματικές ενώσεις ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων) για την αντιμετώπιση βασικών θεμάτων σε διεθνές επίπεδο, όπως το ποδοσφαιρικό ημερολόγιο και την ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση των παικτών.

Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από την FIFPRO τον Μάιο, το 87% των επαγγελματιών τάσσεται υπέρ του περιορισμού του αριθμού των back-to-back αγώνων.

Η «Παγκόσμια Συμφωνία Εργασίας», η οποία στοχεύει στην προώθηση δίκαιων συνθηκών απασχόλησης στο ποδόσφαιρο, υπογράφηκε τη Δευτέρα στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών. Καλύπτει το δίκτυο των 66 εθνικών ενώσεων παικτών της FIFPRO που εκπροσωπούν περισσότερους από 60.000 παίκτες, ενώ το WLF εκπροσωπεί τα συμφέροντα 44 εθνικών πρωταθλημάτων που περιλαμβάνουν περίπου 1.100 συλλόγους.

«Η συμφωνία θα επιτρέψει στην FIFPRO και την WLF να αντιμετωπίσουν βασικά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο που επηρεάζουν άμεσα τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ συλλόγων και παικτών και να επιδιώξουν ενεργά τη δίκαιη εκπροσώπηση στη διεθνή λήψη αποφάσεων», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η αύξηση της εκπροσώπησης και η καθιέρωση εργασιακών σχέσεων μεταξύ πρωταθλημάτων και ενώσεων παικτών στο γυναικείο ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy