Προσοχή: Εμφιαλωμένο φυσικό νερό αποσύρεται από την κυπριακή αγορά (pics)

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος (εμφιαλωμένου νερού), στο οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκαν ψευδομονάδες (Pseudomonas aeruginsa).
Είδος: ΦΥΣΙΚΟ ΝΕΡΟ
Εμπορική επωνυμία: «AQUA SPRING»
Συσκευασία: πλαστική φιάλη
Βάρος:  1.5L
Ημερομηνία διατηρησιμότητας: Best before /Ανάλωση πριν: 29/12/2022
Χώρα Προέλευσης: Κύπρος
Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες του προϊόντος, για εύκολη αναγνώριση.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που εμφιαλώνει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας.
Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή της και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.
Ανακοίνωση της «SEVEN EIGHT AQUA SPRING»
Σε ανακοίνωση η εταιρεία   «Aristidou Ioannis & Sons Water Supply Ltd», η οποία εισάγει το φυσικό νερό «Seven Eight Aqua Spring» από την Ελλάδα (εργοστάσιο Σαμαριά Κρήτης) αναφέρει ότι ουδεμιά σχέση έχει με το κυπριακό νερό που έχει βρεθεί ακατάλληλο και έχει δημοσιευθεί από το υγειονομείο.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy