Ανακαλούνται από την κυπριακή αγορά γνωστά παγωτά(πίνακας)

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν λάβει σχετική ενημέρωση, τόσο μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), όσο και από την κυπριακή εταιρεία διανομής, σύμφωνα με την οποία στα πιο κάτω αναφερόμενα τρόφιμα (παγωτά), μετά από αυτοελέγχους που διεξήχθησαν από την παρασκευάστρια εταιρεία, διαπιστώθηκε να περιέχεται η μη επιτρεπόμενη ουσία οξείδιο του αιθυλενίου, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας:

 

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω παγωτά ενημερώνονται ότι θα πρέπει να αποφύγουν την κατανάλωσή τους.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy