Επίσημη πρώτη των Παγκύπριων με SafePass και μάσκες

7.295 μαθητές ρίχνονται από σήμερα στην μάχη των Παγκύπριων Εξετάσεων με πρώτο μάθημα αυτό της Βιολογίας. Οι Παγκύπριες φέτος πραγματοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας και αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας που με σχεδιασμούς ετοίμασε σχετικές οδηγίες για όλα τα πιθανά σενάρια.

Μεταξύ άλλων, το πρωτόκολλο προνοεί ότι οι υποψήφιοι αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν κατά την είσοδό τους στα εξεταστικά κέντρα να προσκομίσουν αποδεικτικό στοιχείο (safe pass).

Συγκεκριμένα:

1. Κατά την είσοδό τους στα Εξεταστικά Κέντρα οι υποψήφιοι θα θερμομετρούνται (≤ 37,5 °C) και θα προσκομίζουν το safe pass.
2. Προσέλευση των υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.
3. Μετά από τη θερμομέτρηση και τον έλεγχο του safe pass οι υποψήφιοι θα πρέπει κατ’ ευθείαν να μεταβαίνουν στις αίθουσες εξέτασης, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
4. Απολύμανση των χεριών υπό την εποπτεία των επιτηρητών πριν την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης.
5. Χρήση προσωπικών αντικειμένων μόνον
6. Άμεση ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου σε περίπτωση που υποψήφιος εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετό) κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την περίπτωση και θα ενημερώσει τον υποψήφιο για τα μέτρα που θα ληφθούν.
7.Η χρήση μάσκας από υποψηφίους, επιτηρητές/εκπαιδευτικούς ή άλλους είναι υποχρεωτική.

Τι γίνεται με  θετικούς μαθητές ή επαφές κρουσμάτων

 

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει πως, σε περίπτωση που υποψήφιος των Παγκύπριων Εξετάσεων εντοπιστεί ως κρούσμα ή χαρακτηρισθεί ως στενή επαφή, θα μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις σε ένα από τα ειδικά εξεταστικά κέντρα που λειτουργεί το ΥΠΠΑΝ για αυτόν τον σκοπό.
Επίσης υποψήφιος Παγκύπριων Εξετάσεων που μετά από διάγνωση θα είναι θετικό κρούσμα ή θα δηλωθεί ως στενή επαφή, θα πληροφορηθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ για τον χώρο όπου θα παρακαθίσει στις εξετάσεις.

Υποψήφιοι ων Παγκύπριων Εξετάσεων, οι οποίοι είναι ήδη κρούσματα ή στενές επαφές κρουσμάτων και η αποδέσμευσή τους δεν ολοκληρώνεται πριν από την πρώτη τους εξέταση θα πρέπει να συμπληρώνουν το συνημμένο έντυπο με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, επαρχία, τηλέφωνο επικοινωνίας, εξεταστικό κέντρο με βάση το Δελτίο Υποψηφίου Παγκύπριων Εξετάσεων, ημερομηνία εντοπισμού κρούσματος/στενής επαφής και πιθανή ημερομηνία λήξης του περιορισμού) και να το αποστέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pagkypries-exetaseis-covid19@schools.ac.cy

Η διαδικασία αυτή θα ισχύει και στην περίπτωση που οι Υποψήφιοι/ες των Παγκύπριων Εξετάσεων θα ενημερωθούν ότι είναι στενές επαφές ή θα διαγνωστούν ως κρούσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου των εξετάσεων.

Υποψήφιοι/των Παγκύπριων Εξετάσεων που έχουν ή θα έχουν νοσήσει πριν και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή είναι στενές επαφές θα μπορούν μετά την αποδέσμευσή τους, όπως αυτή προβλέπεται από τις ιατρικές υπηρεσίες, να συνεχίσουν τις εξετάσεις τους στο εξεταστικό κέντρο όπου προβλεπόταν αρχικά να παρακαθήσουν.

 

Το πρόγραμμα 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy