Θα επιτρέπονται δύο μηνύματα την Κυριακή του Πάσχα

Μόνο για την Κυριακή του Πάσχα (2 Μαΐου) θα επιτρέπεται η μετακίνηση προσώπων δύο φορές με την αποστολή γραπτού μηνύματος στο 8998 και για εύλογο χρονικό διάστημα των 3 ωρών.

Υπενθυμίζεται ότι για τις υπόλοιπες ημέρες θα επιτρέπεται μία φορά ανά ημέρα με την αποστολή γραπτού μηνύματος στο 8998.

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών δύνανται να χρησιμοποιούν το Έντυπο Β για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις τους.

Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς μετάβασης από και προς την εργασία για σκοπούς εργασίας δεν απαιτείται η αποστολή sms, αλλά ο εργαζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει το Έντυπο Α, υπογεγραμμένο από τον εργοδότη του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy