Επέστρεψε το 8998!!!

Με την εφαρμογή του lockdown από τα ξημερώματα της Κυριακής (10/1), οι περισσότερες μετακινήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το μήνυμα στο 8998.

 

Ακολουθεί ολοκληρωμένος οδηγός για τις ώρες απαγόρευσης μετακινήσεων, τις εξαιρέσεις, τα έντυπα αλλά και τη δομή του μηνύματος sms στο 8998.

Ώρες Απαγόρευσης: Η απαγόρευση μετακινήσεων ισχύει από τις 21:00μμ μέχρι τις 5:00πμ της επόμενης μέρας.

Εξαιρέσεις: Η μετακίνηση κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους:

1. Για σκοπούς εργασίας από και προς τους χώρους εργασίας με την παρουσίαση του Εντύπου Α, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη.

2. Για σκοπούς αδήριτης και επείγουσας ανάγκης, δηλαδή για μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά και για μετάβαση για παροχή επείγουσας βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να  αυτόεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτό-προστατευθούν.

ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αριθμός Μετακινήσεων: Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση θα επιτρέπεται δύο φορές ανά ημέρα.

Σκοποί Μετακίνησης:

1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό ή για διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης για Covid-19 ή για εμβολιασμό στα κέντρα εμβολιασμού.

2. Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, περιλαμβανομένου και του take away.

3. Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4. Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

5. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα).

6. Μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση, εφόσον περιορίζεται σε χώρους όπου επιτρέπεται η πρόσβαση.

7. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων ή για ατομική προσευχή

8. Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας (με την προσκόμιση του απαραίτητου αποδεικτικού στοιχείου που ισχύει για κάθε περίπτωση):

Στην κατηγορία 8 θεωρείται ότι εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι σκοποί:

– Μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων.

– Μετακίνηση για εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρίες ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις, μαζί με τον συνοδό τους.

– Μετακίνηση για μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο.

– Μετάβαση από και προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για μεταφορά προσώπων, με την παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου (εισιτήριο) με το οποίο να αποδεικνύεται η ημέρα και η ώρα άφιξης/αναχώρησης.

– Μετάβαση γεωργών και κτηνοτρόφων, νοουμένου ότι προσκομίζουν το έντυπο εκταρικής και κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ ή, σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας.

– Μετάβαση προσώπων σε καταφύγια ζώων για φροντίδα των ζώων ή για σίτιση αδέσποτων ζώων, νοουμένου ότι προσκομίζουν βεβαίωση από επικυρωμένη από αναγνωρισμένη φιλοζωική οργάνωση, καθώς και σχετική απόδειξη γνωστοποίησης της κάθε μετακίνησης τους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Εξασφάλιση άδειας για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση:

1. Άτομα κάτω των 65 ετών: αποστολή γραπτού μηνύματος στο 8998/τηλεφωνικό κέντρο IVR

2. Άτομα άνω των 65 ετών δύνανται να χρησιμοποιούν το Έντυπο Β για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις τους.

Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς μετάβασης από και προς την εργασία για σκοπούς εργασίας δεν απαιτείται η αποστολή SMS, αλλά ο εργαζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει το Έντυπο Α, υπογεγραμμένο από τον εργοδότη του.

Επίσης, δε χρειάζεται αποστολή SMS για:

• Διακίνηση ατόμων με αναπηρία και ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, μαζί με τον/την συνοδό τους.

• Μεταφορά ανήλικων παιδιών από και προς τους βρεφικούς, βρεφονηπιοκομικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδική εκπαίδευση.

• Βόλτα για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου (σε ακτίνα 500 μ. από την κατοικία), εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρ. ανήλικων τέκνων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS 8998, χωρίς χρέωση

Δομή μηνύματος:

X (Αρ. Σκοπού Μετακίνησης) κενό Aρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης κενό ταχυδρομικός κώδικας οικίας

Όπου:

– Χ: μοναδικός αριθμός από το 1 μέχρι το 8 που αντιστοιχεί στον σχετικό σκοπό

μετακίνησης.

– Αρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης (μέχρι 3 γράμματα και συνολικά μέχρι 10 χαρακτήρες, αριθμούς και γράμματα) για:

o Κύπριους πολίτες: ο αριθμός της κυπριακής ταυτότητας

o Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών: το ALIEN REGISTRATION NUMBER (ARC) που αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής ή στην άδεια διαμονής.

o Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν ARC: αριθμός άλλου αποδεκτού αποδεικτικού ταυτοποίησης (αριθμός ξένου διαβατηρίου ή ξένης ταυτότητας, αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου).

– Ταχυδρομικός Κώδικας Οικίας: 4 αριθμοί

Τα γραπτά μηνύματα (SMS) θα λαμβάνουν απαντήσεις σε 4 μορφές: έγκριση, απόρριψη λόγω δομής μηνυμάτων, απόρριψη λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ημερήσιων μετακινήσεων, και απόρριψη λόγω μη συμμόρφωσης με τις επιτρεπόμενες ώρες μετακίνησης.

Οι πολίτες που στέλνουν SMS και λαμβάνουν έγκριση, έχουν δικαίωμα μετακίνησης για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησης.

Οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Αποδεικτικό Ταυτοποίησης, σε περίπτωση ελέγχου από τις Αρμόδιες Αρχές.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Για εξυπηρέτηση κατόχων αριθμού τηλεφώνου από ξένο παροχέα, καθώς και για διευκόλυνση των πολιτών που δεν δύνανται – για τον οποιοδήποτε λόγο – να εξυπηρετηθούν μέσω της υπηρεσίας γραπτού μηνύματος (SMS) 8998:

• Για κυπριακούς αριθμούς: 80012012

• Για ξένους αριθμούς: +357 22 285777

Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες από τις 05:00πμ μέχρι και τις 21:00μμ., τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται πως ο πολίτης φέρει προσωπική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει στο τηλεφωνικό κέντρο και υπέχει ευθύνη για ψευδή δήλωση.

Επισημαίνεται πως το τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί μόνο κλήσεις που διεκπεραιώνονται από κινητό τηλέφωνο.

ΕΝΤΥΠΟ Α: ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Έντυπο Α

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ*

Ο/Η εργαζόμενος/η                                     …………………….……………..

της/του εταιρείας/υπηρεσίας/οργανισμού   ………………….…….………….

με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου             ……………………………………

είναι απαραίτητο να μετακινείται για λόγους εργασίας στην/στις Επαρχία/ες

…………………………….……………………………………………………..

μεταξύ των ωρών …………… και ……….……

Η ταυτοπροσωπία του/της ανωτέρω εργαζομένου/ης θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας/διαβατηρίου του/της.

Ονοματεπώνυμο εργοδότη/προϊστάμενου: ………….……………..……

Υπογραφή εργοδότη/προϊστάμενου:  ………………….……..…….…….

Ημερομηνία: …………………………….

*Το ίδιο έντυπο ισχύει και συμπληρώνεται και από τους αυτοεργοδοτούμενους

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (μόνο για άτομα >65 ετών)

Έντυπο Β

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο/Η υποφαινόμενος/η                ………….…………………….………………

αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου       ………………………………………………..

και διεύθυνση κατοικίας              ..………………………………………………

δηλώνω ότι η μετακίνησή μου στις …………… (δήλωση ακριβούς ώρας) σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο:

(σημειώστε √ στο αντίστοιχο πλαίσιο πιο κάτω)

1.    Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό ή για διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης για Covid-19 ή για εμβολιασμό στα κέντρα εμβολιασμού

2.    Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, περιλαμβανομένου και του take away

3.    Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή

4.    Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης

5.    Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα)

6.    Μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση, εφόσον περιορίζεται σε χώρους όπου επιτρέπεται η πρόσβαση.

7.    Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων ή για ατομική προσευχή

8.    Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας (Σημείωση 2)

…………………………………………………………

Σημειώσεις: (1) Οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους.

(2) Στην κατηγορία 8., πιο πάνω, θεωρείται ότι εμπίπτει, μεταξύ άλλων, η μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων,

-Η μετακίνηση για Εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρίες ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις, μαζί με τον συνοδό τους.

-Μετακίνηση για μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο.

-Μετάβαση από και προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για μεταφορά προσώπων, με την παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου (εισιτήριο) με το οποίο να αποδεικνύεται η ημέρα και η ώρα άφιξης/αναχώρησης.

-Μετάβαση γεωργών και κτηνοτρόφων, νοουμένου ότι προσκομίζουν το έντυπο εκταρικής και κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ ή, σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας.

– Μετάβαση προσώπων σε καταφύγια ζώων για φροντίδα των ζώων ή για σίτιση αδέσποτων ζώων, νοουμένου ότι προσκομίζεται βεβαίωση επικυρωμένη από αναγνωρισμένη φιλοζωική οργάνωση και σχετική απόδειξη γνωστοποίησης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Υπογραφή υποφαινόμενου/ης:    .……………………………………………

Ημερομηνία:                                 ………………………………………

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy