Με τηλεκπαίδευση η Παιδεία τον Ιανουάριο, αποφασίζει ο ΥΠΠΑΝ για τη φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών

Η λειτουργία των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, εξαιρουμένων των ιδιωτικών και δημόσιων νηπιαγωγείων, συμπεριλαμβανομένης και της προδημοτικής και των ειδικών σχολείων, όπου η εκπαίδευση συνεχίζει να διενεργείται κανονικά με φυσική παρουσία:
– Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου είναι άκρως απαραίτητη η φυσική παρουσία φοιτητών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων για προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις, δύναται να διεξάγονται εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων:
– Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ως αρμόδια αρχή, δύναται να ρυθμίζει τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού και άλλο προσωπικού στα σχολεία για την ομαλή λειτουργία της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy