Το νέο διάταγμα, όχι στις συναθροίσεις, κλειστά και τα σχολεία

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, το διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Κωνσταντίνου Ιωάννου, για τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού.

 

 

Σε αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 2.690 νέα κρούσματα κορωνοϊού, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευομένων καθημερινά αυξάνεται και κυμαίνεται από 140 έως 155 ασθενείς την ημέρα. Εξάλλου, κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 18 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, περί 9 στα 10 περιστατικά που καταγράφονται είναι εγχώριες λοιμώξεις, και το ποσοστό θετικότητας των εργαστηριακών εξετάσεων κινείται κοντά στο 5%, βρίσκεται δηλαδή σε επίπεδα πάνω από το όριο ασφαλείας του 4% που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Με βάση το διάταγμα από την 29η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 απαγορεύεται η παρουσία οποιωνδήποτε προσώπων σε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων. Επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών και ατόμων με αναπηρία, πέραν των μόνιμα διαμενόντων, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς φροντίδας και φύλαξης για τη χρονική περίοδο που η φυσική παρουσία των γονέων ή/και κηδεμόνων είναι απαραίτητη στον χώρο εργασίας τους, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
Την 31η Δεκεμβρίου 2020 από τις 12.00 μ.μ. μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 01.00 π.μ., επιτρέπεται η παρουσία σε οικία των μόνιμα διαμενόντων σ΄ αυτήν καθώς και προσώπων από ακόμα μια οικία, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων στην οικία δεν υπερβαίνει τα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων.
Εξάλλου απαγορεύεται η διεξαγωγή γευμάτων ή/και δείπνων για γάμους και βαφτίσεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις.
Από την 30η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ., ο κρατικός και ευρύτερος κρατικός τομέας, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών εργάζεται με φυσική παρουσία του απαραίτητου προσωπικού ασφαλείας στα γραφεία για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και εξυπηρέτηση πολιτών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Τα εξωτερικά εργοτάξια/συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες τους με την τήρηση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Ως ουσιώδεις καθορίζονται οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και άλλων παροχών προς τους πολίτες για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, για σκοπούς ύδρευσης, για λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών/συστημάτων, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, για τη λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία της πολιτικής άμυνας, για τη λειτουργία των νοσοκομείων και παρεμφερών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, των φυλακών, ασύλου και μετανάστευσης, την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής και τη λειτουργία των λιμανιών καθώς και οι υγειονομικές υπηρεσίες του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα.
Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται εξ΄  αποστάσεως, όπου είναι εφικτό και στις περιπτώσεις όπου λόγω της φύσης της εργασίας δεν επιτρέπεται η εξ΄ αποστάσεως εργασία, χορηγείται ειδική άδεια για λόγους δημόσιας υγείας, και η αρμόδια αρχή προχωρεί άμεσα στον καθορισμό των αναγκών προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και την εξυπηρέτηση πολιτών για κάλυψη έκτακτων αναγκών.
Οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζουν κατ΄ αναλογία τις πρόνοιες του Διατάγματος από την 30η  Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 π.μ μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ.
Αναφέρεται ακόμη πως από την 29η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ., η λειτουργία των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις όπου είναι άκρως απαραίτητη η φυσική παρουσία φοιτητών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων για προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις, δύναται να διεξάγονται εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Αυτούσιο το διάταγμα 

 

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

2.1 Οι Κανονισμοί 2.6 και 2.7 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 57) του 2020, διαγράφονται και καταργούνται από την 30 η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 05.59 π.μ

2.2 Οι Κανονισμοί 2.1(ζ), 2.1(λ) και 2.1 (ωμ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 59) του 2020, διαγράφονται και καταργούνται από την 29η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.59 μ.μ.

2.3 Ο Κανονισμός 2.10 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 52) του 2020 και ο Κανονισμός 2.4 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 53) του 2020 διαγράφονται και καταργούνται από την 30η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 05.59 π.μ.

2.4 Λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προηγουμένως, από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2020, καταγράφηκαν 2,690 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά αυξάνεται και κυμαίνεται μεταξύ 140 έως 155 ασθενών την ημέρα, και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 18 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19 και δεδομένου ότι περί 9 στα 10 περιστατικά που καταγράφονται είναι εγχώριες λοιμώξεις, αλλά και ότι το ποσοστό θετικότητας των εργαστηριακών εξετάσεων κινείται κοντά στο 5%, βρίσκεται δηλαδή σε επίπεδα πάνω από το όριο ασφαλείας του 4% που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), από την 29η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ., ισχύουν τα ακόλουθα για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, επιπρόσθετα των προνοιών του Κανονισμού 2.1 του περί περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 59) του 2020 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ, εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό:

(α) Απαγορεύεται η παρουσία οποιωνδήποτε προσώπων σε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων: Νοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών και ατόμων με αναπηρία, πέραν των μόνιμα διαμενόντων, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς φροντίδας και φύλαξης για τη χρονική περίοδο που η φυσική παρουσία των γονέων ή/και κηδεμόνων είναι απαραίτητη στον χώρο εργασίας τους, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

(β) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (α), την 31η Δεκεμβρίου 2020 από τις 12.00 μ.μ. μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 01.00 π.μ., επιτρέπεται η παρουσία σε οικία των μόνιμα διαμενόντων σ΄ αυτήν καθώς και προσώπων από ακόμα μια οικία, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων στην οικία δεν υπερβαίνει τα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων.

(γ) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου

(δ), απαγορεύεται η διεξαγωγή γευμάτων ή/και δείπνων για γάμους και βαφτίσεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις. (δ) (i) Από την 30 η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ., ο κρατικός και ευρύτερος κρατικός τομέας, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 2.6 του παρόντος Διατάγματος, εργάζεται με φυσική παρουσία του απαραίτητου προσωπικού ασφαλείας στα γραφεία για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και εξυπηρέτηση πολιτών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών:

Νοείται ότι, τα εξωτερικά εργοτάξια/συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες τους με την τήρηση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων. (ii) το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται εξ΄ αποστάσεως, όπου είναι εφικτό και στις περιπτώσεις όπου λόγω της φύσης της εργασίας δεν επιτρέπεται η εξ΄ αποστάσεως εργασία, χορηγείται ειδική άδεια για λόγους δημόσιας υγείας, και (iii) η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων 1990 έως 2020 ή/και των κατά περίπτωση οικείων νομοθεσιών που διέπουν τη λειτουργία Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και/ή Υφυπουργείων, προχωρεί άμεσα στον καθορισμό των αναγκών προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και την εξυπηρέτηση πολιτών για κάλυψη έκτακτων αναγκών. (ε) Οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζουν κατ΄ αναλογία τις πρόνοιες που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος Διατάγματος από την 30η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 π.μ μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ.

2.5 Από την 29η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ., η λειτουργία των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου είναι άκρως απαραίτητη η φυσική παρουσία φοιτητών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων για προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις, δύναται να διεξάγονται εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

2.6 Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται ως ουσιώδεις υπηρεσίες οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της πανδημίας του Κορωνοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και άλλων παροχών προς τους πολίτες για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, για σκοπούς ύρδευσης, για λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών/συστημάτων, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, για τη λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία της πολιτικής άμυνας, για τη λειτουργία των νοσοκομείων και παρεμφερών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, των φυλακών, ασύλου και μετανάστευσης, την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής και τη λειτουργία των λιμανιών καθώς και οι υγειονομικές υπηρεσίες του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy