Στο τελικό τους στάδιο δυο συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Λεμεσό

Αναβαθμίζονται οι δυτικές συνοικίες στη Λεμεσό. Ανάπλαση της οδού Δημοκρατίας και Παλλάδος και ο Πράσινος Περίπατος

Η Λεμεσός αλλάζει, αναβαθμίζονται οι δυτικές κυρίως συνοικίες της. Με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προχωρούν αναμορφώσεις και αναπλάσεις δρόμων και όψεων κτιρίων, σημαντικά έργα που περιλαμβάνουν πλακόστρωτα και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Δύο τέτοια συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα οποία βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο είναι Επέκταση γραμμικού πάρκου Γαρύλλη – Οργανική σύνδεση με τη θάλασσα κατά μήκος των οδών Παλλάδος / Δημοκρατίας / Αλεξανδρείας και ο Πράσινος Περίπατος στα θρησκευτικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της δυτικής περιοχής του κέντρου πόλης.

Επέκταση γραμμικού πάρκου Γαρύλλη – Οργανική σύνδεση με τη θάλασσα κατά μήκος των οδών Παλλάδος / Δημοκρατίας / Αλεξανδρείας

Πιο αναλυτικά, το έργο ανάπλασης των οδών Παλλάδος, Δημοκρατίας και Αλεξάνδρειας, καθώς και η κατασκευή πεζόδρομου κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη, βρίσκονται στην τελική ευθεία. Οι πρώτες δύο φάσεις (στην οδό Αλεξάνδρειας και στο δυτικό τμήμα της οδού Δημοκρατίας) έχουν ολοκληρωθεί, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα παραδοθεί και το ανατολικό τμήμα της Δημοκρατίας.

Μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους αναμένεται να τελειώσουν οι εργασίες και στην οδό Παλλάδος, την τελευταία φάση του έργου. Οι πιο πάνω οδοί αποτελούν την βασική όδευση στην περιοχή και έχουν συνολικό μήκος 1600 περίπου μέτρα.

Το έργο αφορά στη δημιουργία δύο λωρίδων κυκλοφορίας (στα βόρεια από την διασταύρωση της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ με την οδό Παλλάδος, και στα νότια με την διασταύρωση της οδού Αλεξάνδρειας με το παραλιακό μέτωπο-Καρνάγιο), ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και παρόδιους χώρους στάθμευσης.

Επίσης περιλαμβάνονται χώροι πρασίνου, σύγχρονος οδικός φωτισμός, υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οδική σήμανση, σύστημα ομβρίων υδάτων και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες που θα αναβαθμίσουν πλήρως την περιοχή και θα βελτιώσουν την καθημερινή ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €3.500.000 και περιλαμβάνεται στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξης» με άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, τους Εθνικούς Πόρους και το Δημοτικό Ταμείο.
– Πράσινος Περίπατος στα θρησκευτικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της δυτικής περιοχής του κέντρου πόλης

Το δεύτερο μεγάλο έργο είναι ο «Πράσινος Περίπατος» ο οποίος θα συμβάλει στην οργανική σύνδεση των δυτικών συνοικιών με το κέντρο πόλης, στη βελτίωση της επισκεψιμότητας και ελκυστικότητας της περιοχής, στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Το έργο αυτό συνδέει την περιοχή του Κέντρου Πόλης, το Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη, τη Μαρίνα Λεμεσού και το παλιό λιμάνι, δίνοντας νέα πνοή σε μια περιοχή περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη και κοινωνικά απομονωμένη, η οποία όμως διαθέτει ένα απαράμιλλο πλούτο αρχιτεκτονικών, ιστορικών αλλά και θρησκευτικών μνημείων.

Συγκεκριμένα, η αναπτυξιακή παρέμβαση στις δυτικές συνοικίες του αστικού κέντρου έχει στόχο να αναδείξει την πολυπολιτισμική σημασία της περιοχής, να οικοδομήσει συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και να υποστηρίξει την υλοποίηση του οράματος «Λεμεσός 2020», για μια πόλη φιλική και ελκυστική για κοινωνικές, περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μέσω του έργου, το οποίο ολοκληρώνεται εντός του έτους, συνδέονται θρησκευτικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία του κέντρου της πόλης με θεματικές σηματοδοτημένες διαδρομές. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί λογισμικό, ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να «κατεβάσει» στην «έξυπνη» συσκευή του όλες τις σχετικές αρχιτεκτονικές, ιστορικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, τουριστικές πληροφορίες του περιπάτου και της περιοχής γενικότερα. Επίσης, δημιουργείται πεζόδρομος και ποδηλατοδρόμος ο οποίος θα δεντροφυτευτεί, ενώ θα φωτιστεί με νέας τεχνολογίας φωτισμό που θα αναδεικνύει, τις βραδινές ώρες, τον πλούτο της περιοχής, παρέχοντας ταυτόχρονα αυξημένη ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι την μελέτη και επίβλεψη του έργου ανέλαβαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €2.400.000 περίπου και περιλαμβάνεται στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξης» με άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, τους Εθνικούς Πόρους και το Δημοτικό Ταμείο.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy