Δεν υφίσταται θέμα τροποποιήσεων επί του Πρωτοκόλλου ΚΟΠ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις που προηγήθηκαν μεταξύ των μελών της και την ανταλλαγή απόψεων για το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ σε σχέση με τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την  Πανδημία Covid-19,  αποφάσισε ότι δεν υφίσταται θέμα τροποποιήσεων επί του Πρωτοκόλλου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε πως το Πρωτόκολλο θα παραμείνει ως έχει και θα τηρηθεί μέχρι το τέλος των Πρωταθλημάτων, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε συνθήκες προκύψουν.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy