Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 4.650.897,70 1 4.650.897,70
5 187.923,95 2 93.961,97
4+1 40 2.500,00
4 1.051 50,00
3+1 1.597 50,00
3 37.263 2,00
2+1 21.066 2,00
1+1 94.382 1,50