Αρχίζουν οι τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε μπαρ και άλλους χώρους εστίασης

Θέλοντας να καταγράψει μια πιο σαφή εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Κύπρο και να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, το Υπουργείο Υγείας προχωρά στη διενέργεια πληθυσμιακής παρέμβασης, με τον παγκύπριο εργαστηριακό έλεγχο 5,000 προσώπων ηλικίας 18-40 ετών, σε χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό ατόμων, όπως είναι τα μπαρ, οι χώροι εστίασης, τα εμπορικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια, κοκ. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των τελευταίων εβδομάδων, διαφάνηκε ότι μεγάλος αριθμός των ατόμων που εντοπίστηκαν θετικά στον ιό τις τελευταίες εβδομάδες αφορούν άτομα νεαρής ηλικίας. Το γεγονός ότι τα άτομα αυτά είναι ως επί τω πλείστω ασυμπτωματικοί ασθενείς COVID-19 σε συνδυασμό με την έντονη κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα που έχουν, αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς του ιού σε άλλα μέλη της κοινότητας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο υπάρχουν αδιάγνωστα άτομα στην κοινότητα, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιών 18 με 40, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διασποράς του ιού στην κοινότητα.

Το πρόγραμμα, που θα πραγματοποιείται σε χώρους/υποστατικά με μεγάλο συγχρωτισμό ατόμων, αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί σε δύο εβδομάδες. Προτρέπονται τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-40 να συμμετέχουν στον εργαστηριακό έλεγχο όταν εντοπίζουν την κινητή μονάδα του συμβαλλόμενου εργαστηρίου.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy