Χρήση μάσκας από παιδιά του δημοτικού; Τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες αναφορικά με την ανάγκη ή όχι της χρήσης μάσκας από τα παιδιά στα σχολεία, μέτρο που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Υγείας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις 7 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Γονείς αλλά και μερίδα της κοινωνίας αντιδρά στην απόφαση αυτή εκφράζοντας έκπληξη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το δημοτικό, ενώ διατηρούν επιφυλάξεις για τη σωστή χρήση της από τα πολύ μικρά παιδιά και μάλιστα σε συνθήκες καύσωνα.

Τι λέει όμως για το θέμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας;

Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του την περασμένη Παρασκευή, έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το κατά πόσον χρειάζεται η χρήση μάσκας από παιδιά, αν ενδείκνυται ή όχι και από ποιες ηλικίες.

Σύμφωνα λοιπόν με τις συστάσεις του ΠΟΥ στο θέμα:

Για τα παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω αυτά δεν πρέπει να υποχρεούνται να φορούν μάσκες. Αυτό βασίζεται στην ασφάλεια και το γενικό συμφέρον του παιδιού αλλά και στην ικανότητα χρήσης της μάσκας με ελάχιστη βοήθεια.

Για τα παιδιά από 6-11 ετών ο ΠΟΥ λέει πως η χρήση της συνίσταται μόνο εφόσον βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες:

  • Υπάρχει ευρεία μετάδοση στην περιοχή όπου διαμένει το παιδί
  • Υπάρχει ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί με ασφάλεια και σωστά τη μάσκα
  • Υπάρχει πρόσβαση σε μάσκες, καθώς και ξέπλυμα και αντικατάσταση μάσκας σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως σχολεία και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών)
  • Υπάρχει επαρκής επίβλεψη ενηλίκων και οδηγίες στο παιδί για το πώς να φορέσει και να βγάλει τη μάσκα, αλλά και πως να χρησιμοποιήσει την μάσκα με ασφάλεια
  • Πιθανός αντίκτυπος της χρήσης μάσκας στη μάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, σε συνεννόηση και με εκπαιδευτικούς, γονείς/φροντιστές ή/και ιατρούς
  • Ειδικές ρυθμίσεις και αλληλεπιδράσεις του παιδιού με άλλα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή ασθένεια, όπως οι ηλικιωμένοι και εκείνοι με υποκείμενα νοσήματα

Για τα παιδιά 12 ετών και άνω αυτά πρέπει να φορούν μάσκα υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ενήλικες, ιδίως όταν δεν μπορούν να εγγυηθούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τους άλλους και υπάρχει ευρεία μετάδοση στην περιοχή.

Παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα

Ο ΠΟΥ σε σχέση με τη χρήση μάσκας από παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που έχουν αναπτυξιακές προβλήματα, αναπηρίες ή συντρέχουν γι αυτά άλλες ειδικές συνθήκες υγείας, δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να βάλουν μάσκα και θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση η χρήση της, από τον γονέα, τον κηδεμόνα, τον εκπαιδευτικό ή/και τον ιατρό του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά με σοβαρές γνωστικές ή αναπνευστικές δυσκολίες, με δυσκολία ανεκτικότητας της μάσκας, δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να φορούν μάσκες.

Παιδιά με υποκείμενα νοσήματα

Τα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, όπως η κυστική ίνωση ή ο καρκίνος, θα πρέπει να φορούν ιατρική μάσκα σε συνεννόηση με τους ιατρούς τους. Μια ιατρική μάσκα παρέχει προστασία στο άτομο που φορά τη μάσκα και αποτρέπει τη μετάδοση σε άλλους. Συνιστάται σε οποιονδήποτε έχει υποκείμενες παθήσεις υγείας που τους θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ο ΠΟΥ συνιστά όπως ενήλικες ηλικίας κάτω των 60 ετών και γενικά που έχουν καλή υγεία  φορούν μάσκες σε περιοχές όπου υπάρχει ευρεία μετάδοση και όταν δεν μπορούν να εγγυηθούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τους άλλους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ενήλικες που εργάζονται με παιδιά ή που ενδέχεται να έχουν στενή επαφή με παιδιά.

Οι ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω, ή που έχουν υποκείμενες νοσήματα, όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη ή καρκίνο του πνεύμονα, θα πρέπει να φορούν ιατρική μάσκα λόγω του υψηλότερου κινδύνου εμφάνισης σοβαρών ασθενειών από την COVID-19.

Θα πρέπει τα παιδιά να φορούν μάσκα ενώ παίζουν ή γυμνάζονται;

Τα παιδιά σύμφωνα με τον ΠΟΥ δεν πρέπει να φορούν μάσκα όταν παίζουν σπορ ή κάνουν σωματικές δραστηριότητες, όπως τρέξιμο, άλματα ή παιχνίδια στην παιδική χαρά, έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η αναπνοή τους. Κατά τη διάρκεια τέτοιων δραστηριοτήτων, είναι σημαντικό όπως λέει ο ΠΟΥ, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημόσια υγεία, όπως διατήρηση τουλάχιστον 1 μέτρου απόστασης από τους άλλους, περιορισμός του αριθμού των παιδιών που παίζουν μαζί, παροχή πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγιεινής των χεριών και ενθάρρυνση της χρήσης τους.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy