Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας σχετικά με τις απόψεις των πολιτών της Λεμεσού για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής(29/7) διάσκεψης Τύπου του Πανεπιστημίου Frederick και του Δήμου Λεμεσού που έγινε για να ακουστούν οι απόψεις των πολιτών της Λεμεσού για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα.

Αναλυτικά:

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Δήμος Λεμεσού συνδιοργάνωσαν διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Frederick στο πλαίσιο του πρώτου Blue Limassol Forum που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο. Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις των πολιτών της Λεμεσού σχετικά με σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης υπογράφηκε και Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και του Δήμου Λεμεσού.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης, ανέφερε: «Με τη δημοσίευση των συμπερασμάτων του συνεδρίου και των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με τις απόψεις των πολιτών, το ετήσιο Blue Limassol Forum διαμορφώνεται σε μια ανοικτή πλατφόρμα μελέτης και συζήτησης για θέματα γαλάζιας ανάπτυξης. Το Blue Limassol Forum σηματοδοτεί επίσης την αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου Frederick, με την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Πανεπιστημίου Frederick δεν είναι μια σχέση που θα παραμείνει στα χαρτιά, αλλά μια συνεργασία ουσίας. Η πρώτη σημαντική δράση αυτής της συνεργασίας είναι ήδη σε εξέλιξη, ως αποτέλεσμα του συνεδρίου. Αφορά ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τη Λεμεσό και θα χρηματοδοτηθεί από κοινού από τον Δήμο Λεμεσού και το Πανεπιστήμιο Frederick. Πρόκειται για τη διεξαγωγή μελέτης εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από δραστηριότητες και έργα στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Για μια πόλη όπως η Λεμεσός, η ανάπτυξη και η ευημερία της οποίας εξαρτώνται – σε μεγάλο βαθμό – από το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, μια τέτοια μελέτη είναι απολύτως απαραίτητη.»

Ο Δρ. Άγγελος Μενελάου, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Λεμεσού και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία για την εγκαθίδρυση του Blue Limassol Forum. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η περίπλοκη φύση της διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων, ιδίως εκείνων που αφορούν πολυπαραγοντικά και αλληλοεξαρτώμενα οικοσυστήματα όπως το θαλάσσιο, απαιτεί συλλογική και πολυεπιστημονική προσέγγιση. «Το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι πολίτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της και να ευθυγραμμίζουν τις προσπάθειές τους στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, προκειμένου να επιτύχουν κοινούς στόχους και αποτελέσματα», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του Blue Limassol Forum, διαπιστώθηκε ότι η καταγραφή των απόψεων των πολιτών για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις ανησυχίες και τις προτεραιότητες τους. Γι’ αυτό τον λόγο, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα τη βδομάδα πριν από το Blue Limassol Forum.

Πέραν των 500 ατόμων συμμετείχαν στην έρευνα με περίπου τα δύο τρίτα του δείγματος να είναι άνω των 30 ετών. Η εκπροσώπηση των φύλων ήταν σχεδόν ίση, ενώ τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ζουν ή εργάζονται στη Λεμεσό. Το ακαδημαϊκό προφίλ των ερωτηθέντων ήταν εντυπωσιακό, με σχεδόν 50% κάτοχους μεταπτυχιακών τίτλων (40,9%) ή διδακτορικού (8,7%).

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η κύρια προτεραιότητα των πολιτών σε σχέση με τα μεγάλα παράκτια περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων, ακολουθούμενη από τη βελτίωση των παραλιών. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την αντίληψη ότι το κύριο όφελος ενός λειτουργικού οικοσυστήματος για τους πολίτες της Λεμεσού είναι η διευκόλυνση των θαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Οι παραλίες της Λεμεσού χαρακτηρίστηκαν «μέσου επιπέδου» από άποψη ασφάλειας και καθαριότητας, ενώ τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά πλοία και το σύστημα αποχέτευσης θεωρήθηκαν η κύρια πηγή ρύπανσης των παράκτιων υδάτων και των παραλιών. Μια τάση που εντοπίστηκε στις πεποιθήσεις των συμμετεχόντων ήταν η πρόσφατα αναδυόμενη απειλή των ψηλών κτιρίων που επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Λεμεσού. Εξίσου σημαντική απειλή για τα τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα κρίθηκε η έλλειψη ευαισθητοποίησης από μέρους των πολιτών. Η ανάγκη για αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση φαίνεται να ενισχύθηκε εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη οι αρμόδιες Αρχές να βελτιώσουν την επιβολή του νόμου και την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν μπόρεσαν να ανακαλέσουν σε ποια Αρχή θα πρέπει να αναφέρουν κάποιο περιστατικό παραβίασης. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι πρέπει να αυξηθεί τόσο η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης σε περιβαλλοντικά θέματα όσο και οι εκπαιδευτικοί πόροι. Κρίθηκε αναγκαίο επίσης ναι υπάρχει πιο αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη δομή και τον ρόλο των περιβαλλοντικών αρχών.

Τέλος, οι ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η ηγετική θέση που κατέχει η Λεμεσός στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία της περιοχής και να ενταχθεί η ναυτιλιακή και περιβαλλοντική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Παρά την οικονομική κρίση, οι ερωτηθέντες δήλωσαν την προθυμία τους να αναλάβουν κάποιο καθήκον ή επιβάρυνση για την αύξηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η έρευνα βοήθησε στον εντοπισμό των θεμάτων για τα οποία οι πολίτες εκφράζουν περισσότερες ανησυχίες. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε, ο Δήμος Λεμεσού και το Πανεπιστήμιο Frederick θα συνεργαστούν περαιτέρω στην οργάνωση επιστημονικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καινοτόμων δράσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών (ευρωπαϊκών, εθνικών, διεθνών) και ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα που απασχολούν όλους τους ενδιαφερόμενους και πολίτες, μέσω της διοργάνωσης του ετήσιου Blue Limassol Forum. Ο διάλογος παραμένει ανοιχτός έτσι ώστε οι προτεραιότητες, οι αποφάσεις και οι δράσεις να καθοδηγούνται από πλήρη διαφάνεια.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy