Μέχρι τις 22 Ιουλίου οι δηλώσεις συμμετοχής για τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-15 και Κ-14

Η ΚΟΠ θα διοργανώσει και την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-15 και Κ-14.

Η προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής στα πιο πάνω Πρωταθλήματα είναι μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Συμμετοχή ομάδων

Α΄ Κατηγορία: Τα Σωματεία που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15 και Κ-14, υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή:

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 και Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 ή/και Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14

Β΄ Κατηγορία: Τα Σωματεία που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15 και Κ-14, υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα από τα πιο κάτω:

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 ή/και Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15. Η συμμετοχή στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 είναι προαιρετική.

Γ΄ Κατηγορία: Τα Σωματεία που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15 και Κ-14 μπορούν προαιρετικά να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα από τα πιο κάτω:

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14

Τα Σωματεία Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ και Σωματεία Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-15 και Κ-14 της Ομοσπονδίας, εάν το επιθυμούν, εφόσον εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιριστές στην δύναμη του Σωματείου τους.

Τα Σωματεία Ειδικού Μητρώου ΚΟΠ (FUTSAL και Γυναικείου) έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-15 και Κ-14 της Ομοσπονδίας, εάν το επιθυμούν, εφ’ όσον εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιριστές στη δύναμη του Σωματείου τους.

Οι Ιδιωτικές Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Κύπρου έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-15 και Κ-14 της Ομοσπονδίας, εάν και εφόσον πληρούν τα όσα αναφέρονται στην επιστολή που τους έχει αποσταλεί για δήλωση συμμετοχής.

Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος διεξαγωγής των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων Κ-17 , Κ-15 και Κ-14 θα καθοριστεί από τον τελικό αριθμό συμμετοχής των ομάδων.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy