Παύει να ισχύει ο περιορισμός των 12 παιδιών σε αίθουσες παιδοκομικών και βρεφοπαιδοκομικών σταθμών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας ενημερώνει το κοινό τα ακόλουθα:

Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, οι Κρατικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί και οι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί που λειτουργούν είτε από Ιδιώτες, είτε από Μη Κυβερνητικούς Φορείς καθώς και τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, μπορούν να λειτουργήσουν λαμβάνοντας υπόψη ότι: «ο μέγιστος αριθμός των παιδιών σε κάθε αίθουσα / χώρο απασχόλησης θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε μεταξύ των παιδιών να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων».

Ως εκ τούτου, παύει να ισχύει ο μέχρι σήμερα περιορισμός του μέγιστου αριθμού των δώδεκα (12) παιδιών σε κάθε αίθουσα / χώρο απασχόλησης. Έκαστος ιδιοκτήτης / διαχειριστής / διευθύνον πρόσωπο καλείται όπως προσαρμόσει τον αριθμό των παιδιών που θα εξυπηρετήσει, στη βάση της πιο πάνω πρόνοιας.

Νοείται ότι, για όλα τα υπόλοιπα θέματα, συνεχίζει η εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο Κορωνοϊό (COVID-19).

Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού όλων των πιο πάνω προγραμμάτων για την πρόληψη της διασποράς του ιού.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy