Το πρωτόκολλο για τη χρήση αποδυτηρίων

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωτόκολλο με τα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση των αποδυτηρίων και σάουνας ή steam bath εντός των αποδυτηρίων, δίνει το Υπουργείο Υγείας

Είσοδος ατόμων
Περιορισμός αριθμού ατόμων εντός του χώρου των αποδυτηρίων (έως ένα άτομο ανά 8 τ.μ.). Η είσοδος να επιτρέπεται μόνο σε αθλούμενους & προσωπικό

Γενικά μέτρα

Ανάρτηση οδηγιών – υπενθυμίσεων για: υγιεινή χεριών, αποστάσεις μεταξύ των ατόμων, παραμονή στο χώρο όσο το δυνατόν λιγότερο, είσοδο μόνο σε αθλούμενους, χρήση καθαρών (πχ. πετσετών) ατομικών ειδών.
Τοποθέτηση αντισηπτικού χεριών στις εισόδους και εξόδους.
Στις τουαλέτες πρέπει να γίνεται χρήση χάρτινων χειροπετσετών και όχι μηχανημάτων αέρα (air jets) για στέγνωμα χεριών
Τοποθέτηση ποδοκίνητων κλειστών κάδων απορριμμάτων
Όπου υπάρχουν καθίσματα, να υπάρχει σηματοδότηση ώστε να υπάρχει χώρος μεταξύ τους (πχ. να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα)
Αερισμός σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες του ΗΜΥ με κατά προτίμηση ανοιχτά τα παράθυρα (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf)

Καθαρισμός & απολύμανση
Συχνός καθαρισμός (πχ. κάθε 1 ώρα) και απολύμανση όλων των χώρων & επιφανειών τουλάχιστον 1 φορά/ημέρα (είτε πριν την έναρξη είτε στο τέλος της ημέρας) σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων μη-υγειονομικής φροντίδας

Ατομικά μέτρα
Τήρηση αποστάσεων 2 μέτρα όπου είναι δυνατόν
Αποφυγή επαφής με πολλές επιφάνειες
Υγιεινή και πλύσιμο χεριών κατά την είσοδο & έξοδο
Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (πχ σαπούνια, πετσέτες) και η χρήση υποδήματος/σαγιονάρας (όχι ξυπόλυτοι)
Τα προσωπικά είδη να φυλάσσονται σε κλειστές τσάντες

Φωριαμοί & φύλαξη προσωπικών αντικειμένων
Σύσταση για αποφυγή χρήσης κοινών φωριαμών. Ενθαρρύνεται όπου υπάρχει δυνατότητα η χρήση προσωπικών φωριαμών. Σε χώρους αποδυτηρίων όπου οι φωριαμοί είναι κοινής χρήσης, τα προσωπικά είδη να παραμένουν όλες τις ώρες εντός της ατομικής τσάντας και να μην εκτίθενται σε κοινές επιφάνειες.
Η εσωτερική επιφάνεια των φωριαμών να καθαρίζεται όσο το δυνατόν συχνότερα.
Μπάνια-Ντους

Γενικά να αποθαρρύνεται η χρήση ντους
Ατομική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ατομικά ντους, να παραμένει ένα κενό μεταξύ δύο ντους
Είσοδος στα ντους με σαγιονάρα

Τρόφιμα-Ροφήματα
Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων-ροφημάτων για κοινή χρήση
Διάθεση & χρήση μόνο εμφιαλωμένου νερού

Χρήση τουαλέτας
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες

Χρήση σάουνας ή steam bath εντός αποδυτηρίων
Εάν θα ενεργοποιηθεί, επιτρέπεται μόνο η ατομική χρήση και να γίνεται απολύμανση μετά τη χρήση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy