Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία για τους μαθητές Δημοτικού

Στη βάση των υφιστάμενων Κανονισμών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και δυνάμει του Άρθρου 7(6), εκδίδεται η ακόλουθη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Για το σχολικό έτος 2019 – 2020 και λαμβανομένων υπόψη των εκτάκτων συνθηκών που επικράτησαν στα σχολεία εξαιτίας των προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας, τα μαθήματα τελειώνουν την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 και η σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Με σκοπό την αναπλήρωση διδακτικού χρόνου που απωλέσθηκε λόγω ανωτέρας βίας, για το σχολικό έτος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στο σχολείο την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2020 και τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Για όλες τις συνεπακόλουθες ρυθμίσεις αποστέλλεται σχετική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy