Ταξιδιωτικές οδηγίες ΥΠΕΞ για Κύπριους πολίτες και η κατηγοριοποίηση χωρών

To Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει, σήμερα 12/6/2020, ταξιδιωτικές οδηγίες που απευθύνονται σε Κύπριους πολίτες που ήδη βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Η πρώτη αφορά τις χώρες που ταξινομήθηκαν στις Κατηγορίες Α και Β, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου στην οποία προέβη η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕ&ΕΛΝ) στις 10/6/2020, και η δεύτερη όλες τις λοιπές χώρες. Τα δεδομένα θα τυγχάνουν συνεχούς αξιολόγησης και οι ταξιδιωτικές οδηγίες θα επικαιροποιούνται όπως κρίνεται σκόπιμο.

Οι ταξιδιωτικές οδηγίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Δείτε αναλυτικά τις σχετικές κατηγορίες: ΕΔΩ (Όλες οι άλλες χώρες πλην Κατηγορίας Α και Β με ισχύ από ώρα 00:00 της 12/6/2020) 

ΕΔΩ (Χώρες Κατηγορίας Α και Β με ισχύ από ώρα 00:00 της 12/6/2020)

Οι άλλες χώρες πλην Κατηγορίας Α και Β

Οδηγία για όλες τις άλλες  χώρες πλην Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 12/6/2020)

Χώρες που απευθύνεται: Όλες οι άλλες χώρες πλην αυτών που συμπεριλαμβάνονται στις Κατηγορίες A (Μάλτα, Ελλάδα, Βουλγαρία, Νορβηγία, Αυστρία, Φινλανδία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Δανία, Γερμανία, Σλοβακία, Λιθουανία, Ελβετία, Κροατία, Εσθονία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Λετονία) και Β (Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ), σύμφωνα με την επιδημιολογική εκτίμηση κινδύνου στην οποία προβαίνει το Υπουργείο Υγείας.

Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, Συνιστάται όπως ελέγχεται τις ταξιδιωτικές οδηγίες τακτικά για τυχόν αλλαγές.

Σύσταση προς Κύπριους πολίτες:

Αποφύγετε να ταξιδεύετε αν δεν είναι αναγκαίο

Χώρες Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 12/6/2020)

Χώρες που απευθύνεται: Κατηγορίες A (Μάλτα, Ελλάδα, Βουλγαρία, Νορβηγία, Αυστρία, Φινλανδία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Δανία, Γερμανία, Σλοβακία, Λιθουανία, Ελβετία, Κροατία, Εσθονία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Λετονία) και Β (Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ), σύμφωνα με την επιδημιολογική εκτίμηση κινδύνου στην οποία προβαίνει το Υπουργείο Υγείας.

Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, Συνιστάται όπως ελέγχεται τις ταξιδιωτικές οδηγίες τακτικά για τυχόν αλλαγές.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy