Λουκέτο σε επιχειρήσεις και εξώδικα-Τι προνοεί το νέο νομοσχέδιο

Ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης των μέτρων για επανεκκίνηση της οικονομίας, η Κυβέρνηση έγκαιρα είχε προβλέψει την ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων που να διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων που θα επαναλειτουργούσαν, θα συμμορφώνονται στα Διατάγματα και τα Πρωτόκολλα που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Προς τούτο, είχε ετοιμαστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή, που προνοούσε πολύ πιο αυστηρές ποινές σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων που παραβαίνουν τον πιο πάνω Νόμο, αναγνωρίζοντας ότι οι πράξεις ή οι παραλείψεις ιδιοκτητών επιχειρήσεων κατά παράβαση των Διαταγμάτων και των Πρωτοκόλλων θα έθετε σε κίνδυνο πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, καθώς και θα υπομόνευε την τεράστια προσπάθεια που με προσωπικές θυσίες οι συμπολίτες μας κατέβαλαν κατά την περίοδο του εγκλεισμού, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Σαββίδης σε γραπτή του δήλωση.

Κατά την πρώτη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αρκετοί βουλευτές είχαν εκφράσει επιφυλάξεις, ζητώντας διαφοροποίηση των εξώδικων προστίμων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, και κυρίως μετά τα γεγονότα που επισυνέβησαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και τις απόψεις που εκφραστήκαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει αμεσότητα χειρισμού κατά τρόπο που η Αστυνομία να μπορεί να επεμβαίνει άμεσα τερματίζοντας την οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας, η Κυβέρνηση μακριά από δογματισμούς, ετοίμασε ολοκληρωμένες προτάσεις για τη διαφοροποίηση του κυβερνητικού νομοσχεδίου, στη βάση των όσων μέχρι σήμερα είχαν ακουστεί, σημειώνει.

Ως εκ τούτου, κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έγινε με τηλεδιάσκεψη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε τις πιο κάτω εισηγήσεις:

*Διαχωρίστηκαν οι  επιχειρήσεις σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το εμβαδό του ωφέλιμου χώρου εξυπηρέτησης πελατών, και προβλέφθηκαν εξώδικα πρόστιμα σε περίπτωση πρώτης, δεύτερης και τρίτης παράβασης, στη βάση του εμβαδού της κάθε επιχείρησης.

*Σύμφωνα με την πρόταση, τα εξώδικα πρόστιμα κυμαίνονται από 750 ευρώ μέχρι 4000 ευρώ σε περίπτωση πρώτης παράβασης επιχείρησης, ενώ το εξώδικο πρόστιμο διπλασιάζεται  σε περίπτωση δεύτερης παράβασης και τριπλασιάζεται σε περίπτωση τρίτης ή μεταγενέστερης παράβασης.

Σε ό,τι αφορά στο διάταγμα το οποίο προβλέπει την αναστολή λειτουργίας επιχείρησης που παραβιάζει τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, κι έχοντας βιώσει τα πρακτικά προβλήματα λόγω της μη δυνατότητας καταχώρησης ποινικής υπόθεσης στο Δικαστήριο κατά τη διάρκεια Σαββατοκυρίακου και αργιών, και ανεξάρτητα με τις ενέργειες για να επιλυθεί οριστικά το θέμα αυτό, ενισχύσαμε το αρχικό νομοσχέδιο, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται μία από τις εξής δύο επιλογές:

*Πρώτον, να μπορεί η Αστυνομία με αίτηση στο Δικαστήριο να εκδώσει άμεσα διάταγμα αναστολής λειτουργίας επιχείρησης, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταχώρηση ποινικής υπόθεσης στο Δικαστήριο. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να εκδίδονται τα διατάγματα από το Δικαστήριο οποιαδήποτε ημέρα, περιλαμβανομένων Σαββατοκυρίακων και αργιών. Η καταχώρηση της ποινικής υπόθεσης θα μπορεί να γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή και μεταγενέστερα.

*Δεύτερον, ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις για να δοθεί η δυνατότητα στην Αστυνομία να παρεμβαίνει άμεσα και να τερματίζει τη λειτουργία επιχειρήσεων που παρανομούν, εισάξαμε υπαλλακτική θεραπεία, κατά το πρότυπο της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, βάσει της οποίας ο Αρχηγός Αστυνομίας θα μπορεί να εξουσιοδοτεί Αστυνομικούς οι οποίοι θα εκδίδουν ειδοποίηση απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης χωρίς να χρειάζεται να οδηγείται η υπόθεση στο Δικαστήριο, ώστε, με τον τρόπο αυτό, εκεί κι όπου διαπιστώνεται οποιαδήποτε παρανομία, να μπορεί αυτή να τυγχάνει άμεσου χειρισμού από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Προς τούτο, έχουμε εντάξει στο διαφοροποιημένο νομοσχέδιο δικλείδες ασφαλείας που περιλαμβάνουν το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής προς τον αρμόδιο Υπουργό, καθώς και περιορισμένη διάρκεια της απαγόρευσης λειτουργίας.
Πιστεύουμε ότι με το νομοσχέδιο αυτό επιτυγχάνουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη περιπτώσεων παραβίασης των Διαταγμάτων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, τόσο προβλέποντας για αποτρεπτικές και αναλογικές ποινές όσο και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα άμεσου τερματισμού της παρανομίας.

Με βάση τη συζήτηση που ακολούθησε, ο κος Σαββίδης είπε  ότι τα μέλη της Επιτροπής αντιμετώπισαν θετικά όλες τις πιο πάνω εισηγήσεις και ζήτησαν να τους αποσταλούν εντός της ημέρας για να τα μελετήσουν το συντομότερο, έτσι ώστε να συζητηθούν ξανά στη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών, την ερχόμενη Τετάρτη.

Το θέμα της ορθής, άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου είναι θέμα προστασίας της δημόσιας υγείας και ύψιστης σημασίας για την Κυβέρνηση.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy