Έχουμε τους περισσότερους κομμωτές και αισθητικούς στην Ε.Ε

Το 2019, σύνολο 1,7 εκατομμύρια άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών απασχολούνταν ως κομμωτές και αισθητικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αντιπροσωπεύοντας το 0,9% της συνολικής απασχόλησης.

Η πλειονότητα των κομμωτών και αισθητικών στην ΕΕ ήταν γυναίκες (86%). Πάνω από τα δύο πέμπτα (42%) των κομμωτών και αισθητικών ήταν ηλικίας 15-34 ετών, ακολουθούμενο από αυτούς που ήταν 35-49 ετών (38%). Κομμωτές και αισθητικοί ηλικίας 50 ετών και άνω αντιπροσώπευαν το 21% αυτών που απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Κύπρος κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο κομμωτών και αισθητικών (2,3% της συνολικής απασχόλησης), ακολουθούμενη από τη Μάλτα και την Πορτογαλία (και 1,3%), την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία (από 1,2%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο και τη Σουηδία (και οι δύο 0,5%), και ακολουθούν το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Φινλανδία (από 0,7%).

ΚΥΠΕ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy