Παίρνουν ζωή οι σχολικές τάξεις Δημοτικών και Γυμνασίων – Όλες οι λεπτομέρειες

Από σήμερα, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, λειτουργούν τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια .

Η επαναλειτουργία των σχολείων και η επιστροφή των μαθητών θα γίνει με την αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από το νέο κορωνοϊό.

Ο συνολικός αριθμός μαθητών που φοιτούν στα Γυμνάσια είναι 22.886, ως εκ τούτου, οι μαθητές/τριες που θα ανήκουν στην Ομάδα Α΄ και που αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα είναι 11.443.

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΔΜΓΕ) έχει κτίσει μηχανισμό για καθημερινή παρακολούθηση των παρουσιών των μαθητών/τριών αλλά και των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, ακριβείς αριθμούς θα δοθούν σήμερα με την επαναλειτουργία των Γυμνασίων.

 71 Σχολεία

Θα επαναλειτουργήσουν 71 σχολεία, και αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα 3.075 εκπαιδευτικοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Αντίθετα, ο συνολικός αριθμός μαθητών/τριών που φοιτούν στα Δημοτικά είναι 52.768, ως εκ τούτου, οι μαθητές/τριες που θα ανήκουν στην Ομάδα Α΄ και που αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα είναι 26.384. Επίσης, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα 4.494 εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σήμερα θα παρουσιαστεί στα Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια η πρώτη ομάδα μαθητών και μαθητριών, όπως θα διαχωριστούν, προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως έγινε και στην Γ’ Λυκείου, ενώ αύριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη ομάδα μαθητών και μαθητριών, όπως ειδοποιήθηκαν από τα σχολεία τους.

Κατά τις δυο αυτές πρώτες μέρες προσέλευσης των μαθητών/ριών θα γίνει ενδελεχής ενημέρωση των παιδιών από τους/τις εκπαιδευτικούς σχετικά με το Υγειονομικό πρωτόκολλο (κανόνες απόστασης, συχνή χρήση αντισηπτικού, μη χρήση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλους, εξηγήσεις για το νέο τρόπο λειτουργίας του σχολείου και διεξαγωγής των μαθημάτων, οδηγίες συμπεριφοράς στους εξωτερικούς χώρους, οδηγίες για την άφιξη και αποχώρηση από το σχολείο, κλπ), το οποίο θα ισχύει για τη φοίτηση , μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Από τη Δευτέρα, 25η Μαΐου, θα λειτουργήσουν εναλλάξ κάθε μία εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, δηλαδή, η πρώτη ομάδα, την επόμενη εβδομάδα η δεύτερη ομάδα κ.ο.κ., τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια.

Όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, λαμβανομένων υπόψη των ηλικιών και των δυσκολιών που ενδεχομένως να υπάρξουν, αποφεύγεται προς το παρόν η φοίτηση των μικρότερων ηλικιών της Προδημοτικής και των Νηπιαγωγείων, ενώ η Α’ και Β’ τάξη Λυκείου και το Α’ και Β’ έτος των Τεχνικών Σχολών μπορούν  να  συνεχίσουν  ομαλά  με  την  εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  η  οποία  έχει αναπτυχθεί και προχωρά με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σημείωσε ότι ελήφθη  υπόψη ως  κριτήριο η  καλύτερη διοργάνωση  των  Παγκύπριων  Εξετάσεων, προκειμένου τις μέρες των εξετάσεων να μην συμπίπτει η φοίτηση όλων των μαθητών/τριών του Λυκείου στις τάξεις και πρόσθεσε ότι ελήφθη υπόψη ότι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε διάφορες τάξεις θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν στη διδασκαλία της Γ’ Λυκείου και του Γ’ έτους των Τεχνικών Σχολών, ενόψει των τελικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο, η προσέλευση όλων των παιδιών στην Δημοτική Εκπαίδευση αρχίζει στις 07.30 και η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 07.45.

Για σκοπούς σταδιακής και πιο ομαλής αποχώρησης, ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλα σχολεία, επιτρέπεται να αποχωρούν τα παιδιά των τάξεων Α΄ και Β΄ στις 12.55 και των τάξεων Γ΄ και Δ΄ στις 13.00, ενώ τα παιδιά των τάξεων Ε΄ και Στ΄ αποχωρούν στις 13.05.

Τα μικρά σχολεία με αριθμό μαθητών/ριών 1-12 παιδιά σε όλα τους τα τμήματα, θα λειτουργήσουν με μία Ομάδα, η οποία θα φοιτήσει στο σχολείο όλες τις ημέρες, από αύριο μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2020 με εξαίρεση τις αργίες στις 28 Μαΐου (Αναλήψεως), 8 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος) και 11 Ιουνίου (Αποστόλου Βαρνάβα).

 Δυο ομάδες

Τα σχολεία με έστω και ένα τμήμα πέραν των 12 παιδιών, θα πρέπει να χωριστούν σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα θα φοιτά εκ περιτροπής στο σχολείο, εβδομάδα με εβδομάδα αρχής γενομένης από αύριο. Τμήματα με 25 μαθητές θα δημιουργηθεί μια Ομάδα με 12 παιδιά και μια με 13, νοουμένου ότι στο σχολείο υπάρχει αίθουσα μεγαλύτερης χωρητικότητας (εργαστήρια, αίθουσα εκδηλώσεων), η οποία θα αξιοποιηθεί για την Ομάδα με 13 παιδιά και μόνο όταν υπάρχει η δυνατότητα τήρησης των ενδεικνυόμενων αποστάσεων.

Η Α΄ ομάδα θα φοιτήσει στο σχολείο στις: 21/5, 25-27/5, 29/5, 9-10/6, 12/6, 22-25/6 (12 μέρες).

Η Β΄ ομάδα θα φοιτήσει στο σχολείο στις: 22/5, 1-5/6, 15-19/6, 26/6 (12 μέρες).

Με βάση των εγκύκλιο, για σκοπούς αποφυγής συγχρωτισμού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όσα σχολεία έχουν μεγάλο αριθμό παιδιών ή/και μικρό χώρο αυλής σε σχέση με τις ανάγκες εφαρμογής του πρωτοκόλλου, θα  πρέπει να  προχωρήσουν  στην  εφαρμογή  κυλιόμενου ωρολόγιου προγράμματος.

Το κάθε σχολείο θα πρέπει να εφαρμόσει το υφιστάμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και παράλληλα να δώσει έμφαση στην προετοιμασία των παιδιών της Στ΄ τάξης για την ομαλή μετάβαση των παιδιών στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης και στην προετοιμασία των παιδιών για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη τάξη καλύπτοντας τις απαραίτητες δεξιότητες (δείκτες επιτυχίας/επάρκειας).

Η φοίτηση των παιδιών όλων των τάξεων είναι υποχρεωτική. Γι’ αυτό θα πρέπει τα παιδιά να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο τους με βάση το πρόγραμμα που θα καθοριστεί. Παρόλα αυτά ,μπορούν να απουσιάζουν παιδιά για λόγους ασθενείας ή γιατί συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό κατάλογο που έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας .

Στο Γυμνάσιο το ωράριο φοίτησης είναι από τις 07.30 -11.30, ενώ από τη Δευτέρα, 25 του μηνός θα ξεκινήσουν τα μαθήματα εναλλάξ, ανά εβδομάδα, οι δυο ομάδες.

Για ισομερή καταμερισμό των ημερών φοίτησης των μαθητών/μαθητριών κατά την περίοδο της 21ης Μαΐου μέχρι και την 26η Ιουνίου 2020, οι δύο ομάδες διδασκαλίας στις οποίες θα διαμοιραστούν τα τμήματα, θα φοιτήσουν η κάθε μία σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Ομάδα Α΄: 21/5, 25/5- 29/5, 9/6, 10/6, 12/6, 22/6, 23/6 , 24/6

Ομάδα Β΄: 22/5, 1/6 – 5/6, 15/6 – 19/6, 25/6, 26/6

Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Ο Υπουργός Παιδείας, σε δηλώσεις του είχε πει ότι θα αξιοποιήσουν όσο χρόνο έχουν διαθέσιμο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς για να καλύψουν όσο το δυνατό περισσότερο από τη διδασκαλία που χάθηκε.

Σύμφωνα με τα Υγειονομικά πρωτόκολλα της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, αυτός/ή θα πρέπει  να  παραμείνει  κατ’  οίκον  και  οι  γονείς/κηδεμόνες  θα  πρέπει  να  ενημερώσουν τηλεφωνικώς το σχολείο και να επικοινωνήσουν με τον/την προσωπικό/ή γιατρό ή τον/την παιδίατρο τους.

Παρομοίως, εκπαιδευτικός ή  άλλο  μέλος  του  προσωπικού ο/η οποίος/α παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, θα πρέπει να μην προσέρχεται στο σχολείο, να παραμένει κατ’οίκον και να επικοινωνεί με τον προσωπικό γιατρό του/της.

Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια, εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού του σχολείου παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της στο σχολείο θα οδηγείται σε ειδική αίθουσα που θα προβλέπεται για απομόνωση και θα ειδοποιούνται οι οικείοι του (στην περίπτωση μαθητή/μαθήτριας ο/η γονέας/κηδεμόνας του) για να έρθουν να τον/την παραλάβουν. Σχετικές οδηγίες αναφορικά με τις προβλεπόμενες ενέργειες που θα πρέπει  να  γίνουν  στην  περίπτωση  που  παρουσιαστούν  συμπτώματα  (λοίμωξη αναπνευστικού, πυρετός κ.ά.) κατά τη διάρκεια της παρουσίας στη σχολική μονάδα ή στην περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα στο σχολείο, υπάρχουν στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο.

Κατά τα διαλείμματα, υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε  συνεχή επιτήρηση για διασφάλιση  της ενδεικνυόμενης απόστασης ασφαλείας ανάμεσα  στους/στις  μαθητές/μαθήτριες και για έλεγχο τήρησης των κανόνων υγιεινής στις τουαλέτες.

Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, απαγορεύεται η διεξαγωγή εκδρομών, επισκέψεων, εκκλησιασμών και γενικά οποιασδήποτε δραστηριότητας ενέχει μετακίνηση/έξοδο των μαθητών/ριών από τον σχολικό χώρο.

Τελετές αποφοίτησης δεν θα διεξαχθούν.

Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των σχολείων και για τη διαμόρφωση συνθηκών ασφαλούς φοίτησης των μαθητών/ριών, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Y.Π.Π.Α.Ν.), σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, έχει ετοιμάσει Υγειονομικά Πρωτόκολλα για την Δημοτική Εκπαίδευση, την Μέση Εκπαίδευση και Οδηγίες προς γονείς και κηδεμόνες.

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, η επαναλειτουργία των σχολείων, υπό τις συνθήκες της επιδημίας του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19) στην Κύπρο, πρέπει να γίνει σε κατάλληλες, ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τόσο για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όσο και για τους/τις εργαζόμενους/ες στα σχολεία (εκπαιδευτικούς και άλλο προσωπικό) και κατά συνέπεια για το κοινωνικό σύνολο (γονείς/κηδεμόνες κ.ά.).

Το Πρωτόκολλο και οι οδηγίες που εμπεριέχει είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται είτε στον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο, είτε στον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, είτωε στα Διατάγματα και Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν και εκδίδονται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Νοείται ότι οι οδηγίες του Πρωτοκόλλου ενδέχεται να τροποποιηθούν καθώς εξελίσσεται η επιδημία. Στην περίπτωση των Ολοήμερων Σχολείων, επισημαίνεται ότι ισχύουν τα ίδια πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας για αντιμετώπιση του COVID-19.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα στην ιστοσελίδα του με τίτλο Covid-19, στο οποίο έχει Οπτικοακουστικό υλικό και διάφορες ενημερώσεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy