Τελικό αναθεωρημένο Πρόγραμμα για τις Παγκύπριες 2020 με τις ώρες για κάθε εξέταση(pic)

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.moec.gov.cy/ypexams) το τελικό αναθεωρημένο Πρόγραμμα για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 με τις ώρες για κάθε εξέταση. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Εξετάσεων και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για πληρέστερη ενημέρωσή τους.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy