Διευκρινίσεις Υπ. Παιδείας για τις Παγκύπριες εξετάσεις, εντός των ημερών το πρόγραμμα των εξετάσεων

Σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις Παγκύπριες εξετάσεις προχώρησε η Υπηρεσία Εξετάσων μέσω ανακοίνωσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020, θα επιτρέψει την τροποποίηση ή/και την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις πιο πάνω Εξετάσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 14.5.2020 μέχρι 18.5.2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει μέχρι σήμερα αίτηση ή επιθυμούν τροποποίηση της ήδη υποβληθείσας αίτησής τους, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσουν γραπτώς την Υπηρεσία Εξετάσεων. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποστείλουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ηλεκτρονικό μήνυμα (email), περιγράφοντας σε συντομία το αίτημά τους, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ypexetaseon@schools.ac.cy

Μηχανογραφικά Δελτία για όσους απέστειλαν την αίτησή τους ταχυδρομικώς Όσοι υποψήφιοι έστειλαν την αίτησή τους ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων
του ΥΠΠΑΝ και δεν παρέλαβαν μέχρι σήμερα το Μηχανογραφικό τους Δελτίο, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τάχιστα με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο
τηλέφωνο 22582900.

Παροχή διευκολύνσεων
Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020, θα ενημερωθούν έγκαιρα με προσωπική επιστολή για
την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων.

Δελτία Υποψηφίων
Τα Δελτία Υποψηφίων των τελειόφοιτων μαθητών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα αποσταλούν στα σχολεία φοίτησής τους και θα δοθούν έγκαιρα στους υποψηφίους από τις Διευθύνσεις των Σχολείων τους.

Τα Δελτία Υποψηφίων των τελειόφοιτων μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων, των τελειόφοιτων μαθητών Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και όλων των αποφοίτων προηγούμενων χρόνων θα αποσταλούν ταχυδρομικώς.

Πρόγραμμα Εξετάσεων
Το Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 θα ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy