Καλεί τα μέλη της να μην μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία, η ΟΕΛΜΕΚ

Οδηγίες προς τα μέλη της σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων εξέδωσε σε ανακοίνωσή της η συντεχνία των καθηγητών, ΟΕΛΜΕΚ.

Στις οδηγίες, μεταξύ άλλων, η συντεχνία καλεί τα μέλη της να μην ακολουθήσουν την οδηγία του ΥΠΠΑΝ που αναφέρει να «προσέρχονται στο σχολείο μεταφέροντας και τα παιδιά τους». Η οδηγία αυτή παραβιάζει το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 20/3/2020, που προνοεί όπως «εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως, μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων, ιδιωτικών και ειδικών σχολείων ή μέχρι τη λήξη του παρόντος σχολικού έτους». Σχετική με το Διάταγμα αυτό είναι και η εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών, ημερομηνίας 30.4.2020, με θέμα «Οδηγίες για την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων για τελειόφοιτους μαθητές /τριες,  η ΟΕΛΜΕΚ, με ανακοίνωσή της, απευθύνεται στα μέλη της και αναφέρει:

«Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για τους τελειόφοιτους μαθητές/-τριες της Γ’ Λυκείου. Μαζί με τους τελειόφοιτους μαθητές/-τριες επανέρχονται στα σχολεία οι Καθηγητές/-τριες που διδάσκουν στην Γ’ Λυκείου, οι οποίοι φρόντισαν, με την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν όλο αυτό το διάστημα του υποχρεωτικού εγκλεισμού, να μην αποκοπούν ποτέ οι συγκεκριμένοι μαθητές-/τριες από την μαθησιακή διαδικασία.

Ως ΟΕΛΜΕΚ τονίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε, στον βαθμό που μας αναλογεί, τόσο στην επιστροφή στην κανονικότητα όσο και στην επανεκκίνηση του Κράτους και της οικονομίας. Εξακολουθούμε, όμως, να θεωρούμε μεγάλο και αχρείαστο το ρίσκο που προκύπτει από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για επάνοδο των τελειόφοιτων μαθητών στα σχολεία από την ερχόμενη Δευτέρα. Πολλά είναι, επίσης, τα αναπάντητα ερωτήματα, οι πρακτικές δυσκολίες και οι ασάφειες για την υγεία και ασφάλεια από το πρώτο βήμα επανόδου στα σχολεία.

Όπως ήδη έχει τονίσει σε ανακοινώσεις της, η ΟΕΛΜΕΚ δεν πρόκειται να δεχτεί καμία έκπτωση στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και άλλων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων.

Δυστυχώς, το ΥΠΠΑΝ, με μονομερείς αποφάσεις του, εξακολουθεί να αποστέλλει αιφνιδιαστικές και ανεξήγητες οδηγίες για την επανέναρξη των μαθημάτων, οι οποίες δεν συνάδουν με τα όσα έχουν διαμειφθεί μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ και ΥΠΠΑΝ στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που έγινε την 1η Μαΐου, αντιβαίνουν σε διατάγματα που έχουν εκδοθεί από την Κυβέρνηση ή χρήζουν εξέτασης για τυχόν παραβίαση της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ως εκ τούτου, ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων για τους τελειόφοιτους μαθητές/-τριες, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας μεταφέρουμε τα εξής:

1.Καλούμε τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους συναδέλφους να ενεργοποιήσουν άμεσα την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας του Σχολείου και μετά από έλεγχο να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο που έχει αποστείλει η Οργάνωσή μας στα σχολεία και που άπτεται ζητημάτων ασφάλειας και υγείας.

2.Καλούμε τα μέλη μας να μην εκτελούν οδηγίες που εξόφθαλμα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των ίδιων αλλά και των μαθητών/-τριών και να ενημερώνουν αμέσως την ΟΕΛΜΕΚ για οποιαδήποτε παραβίαση των πρωτοκόλλων και οδηγιών ασφάλειας και υγείας.

3. Καλούμε τους συναδέλφους να μην ακολουθήσουν την οδηγία του ΥΠΠΑΝ να «προσέρχονται στο σχολείο μεταφέροντας και τα παιδιά τους». Η οδηγία αυτή παραβιάζει το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 20/3/2020, που προνοεί όπως «εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως, μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων, ιδιωτικών και ειδικών σχολείων ή μέχρι την λήξη του παρόντος σχολικού έτους». Σχετική με το Διάταγμα αυτό είναι και η εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών ημερομηνίας 30.4.2020, με θέμα «Οδηγίες για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο το ΥΠΠΑΝ να παραβιάζει το Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, τη στιγμή που τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και η κοινωνία των πολιτών γενικότερα καλούμασταν να τηρήσουμε πιστά τα Διατάγματα με στόχο την έξοδο από την κρίση. Ταυτόχρονα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τυχόν παραβίαση των προνοιών που αφορούν τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα οποία πρόκειται να εξετάσει νομικά η Οργάνωσή μας.

Σημειώνουμε ότι όπου μπορούν να γίνουν ικανοποιητικές για τους συναδέλφους της Γ’ Λυκείου διευθετήσεις στον καταρτισμό του Ωρολογίου Προγράμματος, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στα σχολεία και να διεκπεραιώσουν τα διδακτικά τους καθήκοντα, αυτές μπορούν να γίνουν με την σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων. Σε καμία όμως περίπτωση αυτό δεν θα γίνει με την μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο, ούτε και με απαράδεκτους εκβιασμούς που δέχονται από χθες, σε παράβαση του Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουμε ότι για το θέμα αυτό, θέση της Οργάνωσής μας συνεχίζει να είναι η πιστή εφαρμογή του Διατάγματος, που παρέχει το δικαίωμα για κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων, μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων, ιδιωτικών και ειδικών σχολείων ή μέχρι την λήξη του παρόντος σχολικού έτους.

4.Καλούμε τα μέλη μας να μην εκτελούν οδηγίες για ζωντανή μετάδοση της δια ζώσης διδασκαλίας, για τους πιο κάτω λόγους:

*Για το συγκεκριμένο θέμα, η ΟΕΛΜΕΚ θα αποταθεί  στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών.

*Ο ΥΠΠΑΝ, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου,  δεσμεύτηκε ότι το πιο πάνω ζήτημα θα ρυθμιστεί κεντρικά από το Υπουργείο.

5. Οι Καθηγητές/-τριες της  Γ΄ Λυκείου, για τις ημέρες που θα κληθούν στη σχολική τους μονάδα για διδακτικό ή άλλο έργο, απαλλάσσονται από την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

6.  Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευάλωτες κατηγορίες, υπενθυμίζουμε ότι το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας αναφέρει: «Εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και δεν θα επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, λόγω του ότι εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία Β, έχουν υποχρέωση για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων που τους ανατίθενται, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως»

7.Καλούμε τους/τις Διευθυντές/-τριες μέλη της ΟΕΛΜΕΚ να σεβαστούν τις οδηγίες της ΟΕΛΜΕΚ και να στηρίζουν αλλά και να συνδραμουν με κάθε τρόπο όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς. Οι συνθήκες που όλοι βιώνουμε, απαιτούν συναδελφική αλληλεγγύη για αντιμετώπιση των ετσιθελικών και προκλητικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

8. Με δεδομένο ότι εκκρεμούν απαντήσεις τόσο από το ΥΠΠΑΝ, όσο και από την Επιστημονική Επιτροπή, για σειρά ερωτημάτων που έθεσε η Οργάνωση και που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών, η Οργάνωση θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες, όταν λάβει τις συγκεκριμένες απαντήσεις.

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε ότι πρώτιστο μέλημά μας ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων για τη Γ’ Λυκείου είναι η διαφύλαξη και προστασία του υπέρτατου αγαθού της υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και γενικά κάθε εργαζόμενου εντός του σχολικού χώρου και κατ΄ επέκταση της Δημόσιας Υγείας. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζουμε για μια ακόμα φορά ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε μονομερείς αποφάσεις ή αποφάσεις που εκφεύγουν των όσων συμφωνούνται κατά καιρούς με το ΥΠΠΑΝ και ακολούθως αθετούνται από το ίδιο.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, σας καλούμε να εφαρμόσετε πιστά τις πιο πάνω οδηγίες, να μην υποκύψετε σε ενδεχόμενες πιέσεις ή εκβιασμούς, απ΄ όπου και αν προέρχονται, προκειμένου να διαφυλάξουμε όλοι μαζί την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού κόσμου, την οποία κάποιοι προσβάλλουν αδιάλειπτα δοκιμάζοντας την υπομονή μας».

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy