Μετά τις 15 Ιουνίου ταξίδια σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης

Η Κομισιόν κάλεσε τα Κράτη Μέλη της ζώνης Σένγκεν και τα συνδεδεμένα με το Σένγκεν τρίτα κράτη να παρατείνουν τον προσωρινό περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ για άλλες 30 μέρες, έως τις 15 Ιουνίου, καθώς η κατάσταση παραμένει εύθραυστη τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών θα πρέπει να γίνει σταδιακά, πρώτα οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα με συντονισμένο τρόπο και μετά η χαλάρωση των περιορισμών στα εξωτερικά σύνορα, σε δεύτερο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο περιορισμός των μετακινήσεων, όπως και η παράτασή του, εφαρμόζεται στον “χώρο ΕΕ+”, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας) και τα 4 συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) — συνολικά 30 κράτη.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα εξακολουθήσει να συνδράμει τα Κ-Μ στην εφαρμογή του περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών τηλεδιασκέψεων με τους υπουργούς Εσωτερικών. Κάθε νέα παράταση του περιορισμού των μετακινήσεων μετά τις 15 Ιουνίου 2020 θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου, με βάση την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε ότι “ο γενικός στόχος μας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού μέσω της μείωσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης συνεχίζει να ισχύει. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη κάθε δράση που αναλαμβάνεται να εκτελείται σταδιακά και τα διάφορα μέτρα να αίρονται σταδιακά”.

Η Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, υπογράμμισε  ότι “χρειαζόμαστε μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση. Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν αποτελεί τον πρώτο μας στόχο, μόλις αυτό καταστεί δυνατό, με βάση την υγειονομική κατάσταση. Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία και οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να αρθούν σταδιακά πριν από την άρση των περιορισμών στα εξωτερικά σύνορα και την εξασφάλιση πρόσβασης στην ΕΕ σε κατοίκους τρίτων χωρών για μη ουσιώδεις μετακινήσεις”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy