Εκατοντάδες οι έλεγχοι των επιθεωρητών, έκλεισαν εργοτάξια

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας, και της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και εργοταξίων καθώς και της επανόδου στην εργασία δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, ξεκίνησε εντατικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας.
Στις επιθεωρήσεις συμμετείχαν Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων.
Οι Λειτουργοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης.
Μέχρι τις 13:00, πραγματοποιήθηκαν 370 επιθεωρήσεις στο λιανικό εμπόριο, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις ανυπαρξίας σήμανσης και παράλειψης χρήσης μάσκας.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 95 επιθεωρήσεις εργοταξίων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες σημάνσεις, υγειονομικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις καθαρισμού, αλλά ούτε και αντισηπτικά. Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν Ειδοποιήσεις Βελτίωσης και Απαγόρευσης λειτουργίας εργοταξίων.
Οι επιθεωρήσεις θα είναι πιο εντατικές αύριο για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης.
Στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα αναγκαστούν να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων πρόστιμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy