Διαχείριση ασφαλούς παραλαβής αιτήσεων για πολεοδομικές και οικοδομικές αιτήσεις, πιστοποιητικά τελικής έγκρισης, αντίγραφα αδειών κ.λ.π. για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των μελετητικών γραφείων και του κοινού και τη σταδιακή επανεκκίνηση της ανάπτυξης

Η διαδικασία υποβολής πολεοδομικής άδειας, αίτησης για άδεια οικοδομής, αίτησης για πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, αίτησης για αντίγραφα σχεδίων κ.λ.π. από το Τεχνικό Τμήμα θα γίνεται ως ακολούθως:

1)  Πολεοδομικές αιτήσεις:

Θα επικοινωνείτε με τον Αντώνη Περατικό στο τηλ: 25  884318 για ραντεβού.

2)  Αιτήσεις για άδεια οικοδομής:

Θα επικοινωνείτε με την Άντρη Μοσχοβάκη / Αντρέα Στυλιανού στο τηλ: 25 884358 και 25  884365 αντίστοιχα.

3)  Έκδοση πολεοδομικών αδειών:

Θα επικοινωνείτε με την Άντρη Μοσχοβάκη  / Αντρέα Στυλιανού στο τηλ: 25 884358 και 25 884365 αντίστοιχα.

4)  Αιτήσεις για πιστοποιητικά τελικής έγκρισης:

Θα επικοινωνείτε με την Άντρη Μοσχοβάκη στο τηλ: 25 884358.

5)  Αιτήσεις για αντίγραφα σχεδίων:

Θα επικοινωνείτε με τoν Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου στο τηλ: 25 884342.

6)  Έκδοση αδειών οικοδομής:

Θα επικοινωνείτε με τoν Κώστα Καραμαλλάκη στο τηλ: 25 884316.

Η υποβολή όλων των πιο πάνω αιτήσεων και η έκδοση των αδειών θα γίνεται στην είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου κατά τις μέρες Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή, 9:00 π.μ.–1:00 μ.μ.

Αρμόδιο πρόσωπο του Δήμου από την Τεχνική Υπηρεσία θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις στην είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου.  Στη συνέχεια ο αιτητής θα ενημερώνετε μέσω γραπτού / τηλεφωνικού μηνύματος ή φάξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για το ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί και τον τρόπο πληρωμής στο Δημοτικό Ταμείο δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο και να το προσκομίζει πίσω στην είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου, ούτως ώστε στη συνέχεια η Υπηρεσία να τους αποστέλλει αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω φαξ.  Νοείται ότι στις περιπτώσεις προσκόμισης διορθωμένων σχεδίων σε αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, επίσης θα υποβάλλονται στην είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου αναγράφοντας τον αρ. φακέλου και σε ποιον απευθύνονται.

Παρακαλούμε όπως το κοινό επιδείξει αίσθημα ευθύνης αφού η διαδικασία είναι για όλους πρωτόγνωρη και χρειάζεται η συνεργασία και η κατανόηση όλων μας.

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy