Αρχίζει τη Δευτέρα ο εργαστηριακός έλεγχος εργαζόμενων – Όλες οι πληροφορίες

Με στόχο τον έλεγχο της διαχείρισης της πανδημίας στο πλαίσιο ελέγχου της εφαρμογής της στρατηγικής για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και επανεκκίνηση της οικονομίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επαναδραστηριοποίηση από 4 Μαΐου 2020 των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και του κατασκευαστικού τομέα. 
Παράλληλα, με γνώμονα τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού και ελέγχου των επιπτώσεων της άρσης των απαγορεύσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργού Υγείας για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και των εργοταξίων.
Η διεξαγωγή της δειγματοληψίας θα αρχίσει στις 4 Μαΐου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου 2020.
Πιο συγκεκριμένα, οι 14,000 από τις 20,000 εργαστηριακές εξετάσεις απευθύνονται στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, και οι 6,000 εξετάσεις στους εργαζόμενους σε εργοτάξια.
1. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
• Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων.
• Το Πρόγραμμα αφορά τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις που έχουν άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση κοινού, όπως είναι οι πωλητές και οι ταμίες.
• Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτούν, μπορούν να εξεταστούν ως εξής:
 Σε επιχειρήσεις μέχρι 3 υπαλλήλους, θα εξετάζεται 1 άτομο ανά υποστατικό,
 Σε επιχειρήσεις μέχρι 10 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 3 άτομα ανά υποστατικό,
 Σε επιχειρήσεις με πέραν των 10 και λιγότερους από 30 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 6 άτομα ανά υποστατικό, και
 Σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 30 άτομα, θα εξετάζονται 10 άτομα ανά υποστατικό.
• Η διευθέτηση των ραντεβού θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και όχι κατόπιν προσωπικού ραντεβού και η διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει να συμπληρώνει το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» και να το αποστέλλει στο εργαστήριο της επιλογής της.
2. Εργαζόμενοι σε εργοτάξια
• Ο έλεγχος στους εργαζόμενους σε εργοτάξια θα γίνει με δύο τρόπους, ως ακολούθως:
 Οι 3,000 δειγματοληψίες θα γίνουν με τη χρήση κινητών μονάδων στους χώρους των εργοταξίων
 Για τις υπόλοιπες 3,000 δειγματοληψίες, θα διευθετηθούν ραντεβού στα δειγματοληπτικά κέντρα που όρισε έκαστο εργαστήριο και αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.
• Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών, τα εργαστήρια θα ενημερωθούν μέχρι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020, για τον κατάλογο των εργοταξίων που θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα, καθώς επίσης και ο αριθμός των εξεταζόμενων ανά εργοτάξιο.
• Για τις επιχειρήσεις που δεν θα περιληφθούν στη δειγματοληψία που θα γίνει με κινητή μονάδα, η διευθέτηση των ραντεβού θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και όχι κατόπιν προσωπικού ραντεβού και η διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει να συμπληρώνει το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» και να το αποστέλλει στο εργαστήριο της επιλογής της.
Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy