Πήραν τον λόγο οι αρχηγοί των ομάδων

Σημαντική ανακοίνωση από τους αρχηγούς των ομάδων του Κυπριακού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

Καταδικάζουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες από κάθε κατεύθυνση που στόχο έχουν τον επηρεασμό της απόφασης αναφορικά με την επανέναρξη ή μη των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων. Δηλώνουμε ότι ξεκάθαρη θέση μας είναι όπως η απόφαση για διακοπή ή συνέχιση των αθλητικών γεγονότων, παρθεί μόνο με βάση τις υποδείξεις των ειδικών σε θέματα υγείας, μακριά από παρεμβάσεις τρίτων και παραγνωρίζοντας τα όποια άλλα ιδιοτελή κίνητρα και τους οποιουσδήποτε αλλότριους σκοπούς.

Αρχηγοί Σωματείων Α’ Κατηγορίας

We condemn any action from any direction aimed at influencing the decision regarding the resumption or non-resumption of football activities. We declare that our clear position is that the decision to suspend or continue sporting events should be taken only based on the recommendations of health experts, away from third party interventions and ignoring any motives for own interest and any other ulterior motives.

Captains of A’ Division Clubs

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy