Νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προστίθενται στις ουσιώδεις υπηρεσίες, σύμφωνα  με το νέο διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Επίσης, τροποποιείται ο Κανονισμός 2(δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 15) του 2020 ως εξής: «δ) Aναβάλλονται σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα προγραμματισμένα χειρουργεία και οι εισαγωγές για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος ή απειλή για την ανθρώπινη ζωή».

O Κανονισμός που αφορά τα χειρουργεία τίθεται σε ισχύ από την 27η Απριλίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. και ο Κανονισμός για τις ουσιώδεις υπηρεσίες τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευση του παρόντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy