Παρέμβαση FIFPRO προς ΚΟΠ: “Επανεξετάστε την πρόταση”

Η Παγκόσμια Οργάνωση των ποδοσφαιριστών κάνει παρέμβαση στην διαφορά που προκύπτει ανάμεσα σε ΠΑΣΠ και ΚΟΠ για τις αποκοπές στους μισθούς των παικτών και αναφέρει τα ακόλουθα:

Η FIFPRO ζητά από την κυπριακή ένωση ποδοσφαίρου (CFA) να επανεξετάσει αμέσως την πρότασή τους για μείωση των μισθών των παικτών, καθώς αυτή η πρόταση θα οδηγούσε τους παίκτες να κερδίζουν πολύ λιγότερα από έναν μισθό για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

Η FIFPRO υποστηρίζει την ένωση παικτών στην Κύπρο, το PASP, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια πρόταση είναι εξαιρετικά δυσανάλογη και ως εκ τούτου δεν είναι αποδεκτή.

Το ποδόσφαιρο στην Κύπρο έχει τεθεί σε αναστολή από τις 15 Μαρτίου και είναι ακόμη ασαφές εάν ή πότε θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Σύμφωνα με την CFA, ο οικονομικός αντίκτυπος είναι «εξαιρετικά σοβαρός». Ωστόσο, δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα της ένωσης παικτών για παροχή οικονομικών λεπτομερειών.

Η FIFPRO έχει καταλάβει ότι η CFA έχει προτείνει στο PASP τη μείωση των μισθών των παικτών κατά 23% για ολόκληρη τη σεζόν 2019/2020. Αυτή η πρόταση δεν ισχύει για παίκτες που κερδίζουν 2.000 ευρώ ή λιγότερο ανά μήνα.

Δεδομένου ότι η σεζόν είναι τους τελευταίους μήνες, αυτό θα σήμαινε ότι οι παίκτες δεν θα λάβουν σχεδόν τίποτα από αυτό που θα έπρεπε να πάρουν σύμφωνα με τα συμβόλαιά τους για τους τελευταίους τρεις μήνες.

ΜΕΙΩΣΗ Μισθού 92%

Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα παίκτη με συμβόλαιο 10 μηνών και κερδίζοντας 2.500 ευρώ το μήνα. Για όλη τη σεζόν θα λάβει 25.000 ευρώ. Από τον Αύγουστο έως τα μέσα Μαρτίου έχει εισπράξει το 75% του μισθού του. Θα είχε ακόμα 25% (ή 6.250 ευρώ) συνολικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

Εάν ο ετήσιος μισθός του μειωθεί κατά 23 τοις εκατό, όπως προτείνεται από την CFA, τότε θα εισπράξει μόνο το 2% του υπόλοιπου μισθού του, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 500 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Πρόκειται για μείωση κατά 92% των μισθών αυτής της περιόδου.

Φυσικά, οι παίκτες στην Κύπρο καταλαβαίνουν ότι σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους συλλόγους τους οικονομικά εάν είναι απαραίτητο, αλλά έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να είναι ανάλογη. Το ερώτημα είναι εάν το CFA φροντίζει επίσης τα συμφέροντα των παικτών ή εξετάζει μόνο τα συμφέροντα των συλλόγων.

Η FIFPRO υποστηρίζει το μέλος της, το PASP, και συμβουλεύει τους παίκτες, το CFA και τους συλλόγους να καταλήξουν συλλογικά σε μια συμφωνία που θα ήταν δίκαιη και λογική για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy