Σε αυτές τις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν χθες τα κρούσματα 

Ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και/ή στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα κορωνοïού (COVID-19)

Βάσει του Διατάγματος που θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για την παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.16) του 2020, σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον κορωνοϊό (COVID-19), τότε εντός 24 ωρών, για σκοπούς δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει τις σχετικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης και/ή της υπηρεσίας του δημόσιου και/ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και/ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας και/ή της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το κοινό τα ακόλουθα:

Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τον κορωνοïό (COVID-19) που λήφθηκαν στις 15/04/2020, εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα στα πιο κάτω, που αφορούν επιχείρηση και δημόσιο τομέα:

– Υποκατάστημα Τράπεζας Κύπρου στην οδό Παλληκαρίδη στην Πάφο

– Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου

Η εν λόγω επιχείρηση και το συγκεκριμένο υποστατικό της δημόσιας υπηρεσίας θα μπορούν να επανέλθουν σε λειτουργία εφόσον τηρηθούν πιστά οι οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, που είναι η Αρμόδια Αρχή για την παραχώρηση της σχετικής έγκρισης για την επαναλειτουργία τους.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy