Ξεκινούν να καταβάλλονται από σήμερα τα ειδικά επιδόματα

Αρχίζει σήμερα Μεγάλη Τρίτη η καταβολή από το Υπουργείο Εργασίας των ειδικών επιδομάτων που παραχωρεί η κυβέρνηση προς δικαιούχους, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Μια διαδικασία η οποία σύμφωνα και με την αρμόδια Υπουργό θα ολοκληρωθεί μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη, μέρα κατά την οποία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα είναι ανοικτά. 

Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, στα συστήματα των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών βρίσκονται καταχωρημένες (ΓΡΑΦΙΚΟ) 197.377 ηλεκτρονικές αιτήσεις δηλώσεων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού για τα ειδικά σχέδια, 9.069 ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, 14.348 για την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών, 21.593 για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων και 22.528 για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος από επιχειρήσεις / εργοδότες, που αφορούν 154.093 εργοδοτούμενους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
– 197.377 ηλεκτρονικές αιτήσεις
δηλώσεων στοιχείων τραπεζικού
λογαριασμού για Ειδικά Σχέδια
– 9.069 ηλεκτρονικές αιτήσεις
για Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
– 14.348 για Ειδική Άδεια
Φροντίδας Παιδιών
– 21.593 για Ειδικό Επίδομα
Αυτοτελώς Εργαζομένων
– 22.528 για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής
Αναστολής Εργασιών Επιχείρησης και
παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος
από επιχειρήσεις / εργοδότες για 154.093
εργοδοτούμενους

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας οι δικαιούχοι που έχουν δώσει λανθασμένα στοιχεία, δεν θα τεθούν στο περιθώριο, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια διόρθωσης όλων των στοιχείων των δικαιούχων, ώστε η καταβολή του επιδόματος τους να γίνει μετά το Πάσχα. Ως προς τα μηνιαία επιδόματα διευκρινίζεται ότι αυτά βρίσκονται σε άλλη πλατφόρμα του Υπουργείου και τα πλείστα εξ αυτών έχουν ήδη καταβληθεί.

Στις 9 Απριλίου εξάλλου καταβλήθηκε και το μηνιαίο επίδομα τέκνου και μονογονιού.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy