Μείωση 92% εισηγούνται τα σωματεία!

Είναι με μεγάλη έκπληξη αλλά και απογοήτευση που έχουμε λάβει σήμερα την επιστολή της ΚΟΠ στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση των σωματείων προς τους ποδοσφαιριστές. Απογοήτευση διότι μια «πρόταση» η οποία αντιστοιχεί σε μια μείωση της τάξης του 92% επί των μισθών που έχουν να λαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές για την περίοδο από 15.3.20 μέχρι και 31.5.20 δεν είναι αυτό που κάποιος θα ανέμενε στα πλαίσια μιας σοβαρής και με καλή πίστη συζήτησης. Ιδιαίτερα όταν προέρχεται από την πλευρά που ζητά τις διευκολύνσεις.

Συγκεκριμένα:

(α) Οι ποδοσφαιριστές έχουν αγωνισθεί κανονικά μέχρι τα μέσα Μαρτίου και αυτό αντιστοιχεί  στο 75% ενός τυπικού 10μηνου συμβολαίου. Κατά συνέπεια το 75% του συμβολαίου αποτελεί δεδουλευμένα τα οποία οι ποδοσφαιριστές κέρδισαν κάτω από κανονικές συνθήκες πριν να προκύψει το πρόβλημα της πανδημίας που θα προκαλέσει τυχών ζημιές (ασφαλώς μετά την έγερση του). Δεν μπορούμε, λοιπόν, να αντιληφθούμε με ποια λογική η οποιαδήποτε πρόταση να βασίζεται στα ετήσια εισοδήματα και να μην περιορίζεται στις «ζημιές» που τυχόν να προκύψουν από την έγερση του προβλήματος της πανδημίας και εντεύθεν. Μια συζήτηση επί τη βάσης της πρότασης θα αποτελεί διαστρέβλωση των πραγματικοτήτων και θα θέτει την απαίτηση των σωματείων σε άλλη βάση από αυτήν που ξεκίνησε. Εν ολίγοις, θα σημαίνει ότι τα σωματεία δεν ζητούν πλέον από τους ποδοσφαιριστές τους να επωμισθούν τις ζημιές που θα προκύψουν λόγω πανδημίας αλλά και τις ζημιές που τα ίδια δημιούργησαν λόγω κακοδιαχείρισης και/ή λανθασμένων αποφάσεων τους πριν την πανδημία.

(β) Με βάση την πρόταση που μας υποβλήθηκε, από το υπόλοιπο ετήσιο 25% που απομένει να πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές για την περίοδο από της έναρξης του προβλήματος, ήτοι από 15.3.20, και μέχρι την ολοκλήρωση των συμβολαίων τους, τα σωματεία απαιτούν όπως οι ποδοσφαιριστές πληρωθούν μόνο το 2% (25% – 23% = 2%). Εν ολίγοις τα σωματεία ζητούν όπως  η «ζημιά» διαμοιραστεί μεταξύ σωματείων και ποδοσφαιριστών σε αναλογία 2 προς 23. Μεταφράζοντας σε μαθηματικούς όρους την πρόταση των σωματείων προς τους ποδοσφαιριστές αυτή αντιστοιχεί σε μείωση 92% επί των ποσών που έχουν να λαμβάνουν από την 15.3.20 μέχρι την 31.5.20. Με αυτή την πρόταση, οι ποδοσφαιριστές θα λάβουν, για ολόκληρη την περίοδο από την 15.3.20 μέχρι και 30.6.20 (που αναμένεται να λήξουν τα πρωταθλήματα), αμοιβή που αντιστοιχεί μόλις στο 20% ενός μηνιαίου μισθού (το 2% του εναπομείναντος ετήσιου εισοδήματος)! Δυστυχώς, δεν βλέπουμε στην πρόταση των σωματείων οποιαδήποτε στοιχείο ειλικρίνειας και καλής πίστης που, επαναλαμβάνουμε, για εμάς είναι απαραίτητα στοιχεία για ένα εποικοδομητικό διάλογο που θα έχει ελπίδες εξεύρεσης μιας δίκαιης λύσης, όπως είναι οι οδηγίες της FIFA και της UEFA.

(γ) Ας μην ξεχνάμε ότι εάν επαναρχίσει το Πρωτάθλημα τα Σωματεία θα καλέσουν τους ποδοσφαιριστές τους να αγωνισθούν για τουλάχιστον ακόμα ένα επιπλέον μήνα (τον Ιούνιο αν όχι και Ιούλιο) πέραν των δυόμιση μηνών που απομένουν μέχρι την λήξη των συμβολαίων τους. Αναμένουν, μήπως, τα σωματεία ότι θα τους πείσουν να πράξουν τούτο με κίνητρο ότι θα λάβουν για την περίοδο από 15.3.20 μέχρι και 30.6.20 το 20% ενός μηνιαίου μισθού ή, άλλως πως, το 2% του ετήσιου εισοδήματος που θα λάμβαναν μέχρι τέλος Μαΐου, ενώ εν τέλει θα αγωνιστούν ακόμα 1-1 ½ μήνα;

Σύμφωνα και με τις οδηγίες της FIFPRO ο ΠΑ.Σ.Π. ζητά πλήρη διαφάνεια αναφορικά με το ύψος της ζημιάς που τα σωματεία ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί συνεπεία της πανδημίας για να υπάρχει μια σωστή βάση για διάλογο και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Κανείς δεν θα πρέπει να θέλει να βγει «κερδισμένος» εις βάρος του άλλου. Με δεδομένο ότι η αγωνιστική περίοδος συμπληρώθηκε κανονικά μέχρι και την 15.3.20, στα πλαίσια του διαλόγου θα πρέπει να συζητούμε για διευκολύνσεις αναφορικά με μισθούς των επόμενων μηνών.

Επί τη βάσει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, θα αναμένουμε από την ΚΟΠ να επανέλθει με μια νέα λογική πρόταση στα πλαίσια των οδηγιών της FIFA και της πραγματικής ζημιάς που προκάλεσε ή αναμένεται ότι θα προκαλέσει η πανδημία και είναι απαραίτητο όπως υπολογιστεί το ύψος της ζημιάς που τα σωματεία ισχυρίζονται ότι υπόκεινται παραθέτοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy