Δημοσκόπηση: «Άριστα» στην κυβέρνηση για τα μέτρα

Βαθμός «άριστα» παίρνουν από τους πολίτες οι κυβερνητικοί χειρισμοί σε σχέση με τα μέτρα εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, ενώ την ίδια ώρα προκαλείται προβληματισμός όσον αφορά τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στους χώρους εργασίας, είτε αφορούν τα μέτρα των εργοδοτών, είτε τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι υπάρχει έντονη ανησυχία των πολιτών σε σχέση με τις οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης και του εγκλεισμού. Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν τα συμπεράσματα τηλεφωνικής έρευνας που πραγματοποίησε η Pulse Market Research και της ΓΝΩΡΑ. Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας ήταν 605 άτομα και η κάλυψη παγκύπρια. Η έρευνα έχει με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και σε αυτή συμμετείχαν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Η περίοδος συλλογής πληροφοριών ήταν από τις 3 Απριλίου μέχρι 8 Απριλίου. 
Στο ερώτημα ως προς την αντιμετώπιση του κορωνοϊού το 84% κρίνει ότι η αντίδραση της Κυβέρνησης ήταν σωστή όσον αφορά την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και μόλις 10% κρίνει την αντίδραση υπερβολική. Το 65% δήλωσε ότι πιστεύει ότι ήταν σωστή η αντίδραση των Κυπρίων γενικών, ενώ το 26% δήλωσε ότι δεν την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Όσον αφορά την αντίδραση στην οικογένεια τους το 88% κρίνει ήταν είχαν σωστή αντίδραση, ενώ όσον αφορά την αντίδραση του εργοδότη τους και των συναδέλφων τους στον χώρο εργασίας τους το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο. Μόνο το 52% έκρινε σωστή την αντίδραση του εργοδότη τους και μόνο 51% τους συναδέλφους τους στο χώρο εργασίας.

 

PowerPoint Presentation
Όσον αφορά τις γνώσεις τους γύρω από τον COVID-19 η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετέχοντων εξέφρασε φόβο ότι θα νοσήσουν είτε οι ίδιοι είτε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας τους με κορωνοϊό. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, κατά πόσο φοβούνται ότι μπορεί να νοσήσουν οι ίδιοι ή κάποιος από την οικογένεια τους το 20% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα και το 59% ότι συμφωνεί, ενώ μόλις το 19% ότι διαφωνεί ή ότι διαφωνεί απόλυτα με αυτή τη θέση.
Αξιοσημείωτη επίσης είναι η σιγουριά με την οποία απάντησαν στο ερώτημα κατά πόσο έχουν γνώση σε περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, με το 95% να δηλώνει πώς πιστεύει ότι γνωρίζει.
Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι το 16% δήλωσαν ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και ότι έχουν στήριξη και βοήθεια σε μεγάλο βαθμό, το 6% δήλωσε ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά έχουν βοήθεια σε μικρό βαθμό, το 12% ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά δεν έχουν στήριξη ή βοήθεια, ενώ το 66% δήλωσε ότι δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι τα όσα δήλωσαν σε σχέση με τις συνήθειες που υιοθέτησαν μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Το 98% δήλωσε ότι μείωσε τις κοινωνικές επαφές, το 97% ότι αύξησε την προσωπική υγιεινή με συχνότερο πλύσιμο των χεριών και χρήση αντισηπτικού, το 96% δήλωσε ότι αποφεύγει την επίσκεψη σε δημόσιους χώρους και το 92% με διατήρηση της κοινωνικής απόστασης των 2 μέτρων. Επίσης, το 79% δήλωσε ότι κάνει χρήση γαντιών, το 61% κάνει χρήση μάσκας προσώπου και το 28% ότι εργάζεται από το σπίτι.
Σε σχέση με την ενημέρωση για το θέμα του κορωνοϊού, το 81% δήλωσε ότι παρακολουθεί σε μεγάλο βαθμό ή αρκετό βαθμό τις ειδήσεις.
Άξια αναφοράς είναι επίσης και η χρήση της τεχνολογίας με το 89% να δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση της. Το 24% για τηλεργασία, το 19% για τελεκπαίδευση και 86% για επικοινωνία με γνωστούς και φίλους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα όσα αναφέρθηκαν σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση. Το 19% δήλωσε ότι έχει ανασταλεί πλήρως η εργασία του, το 15% ότι έχει ανασταλεί μερικώς η εργασία του, το 3% ότι μονίμως έχει διακοπεί η εργασία του, το 35% ότι δεν εργάζεται και μόλις το 27% ότι συνεχίζει να δουλεύει κανονικά.
PowerPoint Presentation
Όσον αφορά τις ψυχολογικές συνέπειες, το 81% δηλώνει ότι έχει διαταραχθεί σε μεγάλο/ αρκετό βαθμό η προσωπική τους ζωή από τις συνθήκες λόγω του κορωνοϊού, ενώ το 64% δήλωσε ότι ήταν πολύ εύκολο ή εύκολο να προσαρμοστεί στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν.
Τέλος, το 70% θεωρεί ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού είναι υπό έλεγχο, ενώ το 63% εκτιμά ότι η επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι.

 

philnews.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy