Κύπρος/Κορωνοιός: Τα επιδημιολογικά δεδομένα μέχρι 07/04 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

300

Εθνική Αναφορά μέχρι 07/04/2020 δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Πέμπτης 9 Απριλίου από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.

Ταυτόχρονα το Υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα και γραφικά.

Η σύνοψη

• Μέχρι την 7η Απριλίου 2020, έχουν αναφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 493 περιπτώσεις COVID-19 και 14 θάνατοι (θνητότητα: 2,8%)

• Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, το 25,4% είναι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας (ν=125), από τους οποίους το 5,7% είναι γιατροί (ν=28), 13,2% νοσηλευτές (ν=65), 2,2% άλλα επαγγέλματα υγείας (ν=11) και 4,3% βοηθητικό προσωπικό (ν=21)

• Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 48,5 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 35-62 έτη) και το 51% αφορά άνδρες

• Οι περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης είναι 350 (79,9% από τις 438 περιπτώσεις που είναι γνωστό το επιδημιολογικό ιστορικό) – Από αυτές, 42 (12%) είχαν σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και 54 (15,4%) καταγράφηκαν στον Δήμο Αραδίππου

• Συνολικά 25% (ν=123) των περιπτώσεων COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή φροντίδα, εκ των οποίων 56 (45,5%) έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Η διάμεση ηλικία όλων των νοσηλευόμενων ασθενών είναι τα 65 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52 -75 έτη), με το 69% να αφορά άνδρες

• Δεκατρία άτομα (11% των νοσηλευόμενων) βρίσκονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

• Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 13.017 διαγνωστικές εξετάσεις (1.486,1 ανά 100.000 πληθυσμού)

Επιδημιολογικά Δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.

Μέχρι την 7η Απριλίου, έχουν αναφερθεί 493 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19 (Γράφημα 1 και 2).

O διάμεσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την ημερομηνία της δειγματοληψίας είναι 4,5 μέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 2-8 ημέρες).

Πρέπει να σημειωθεί ότι για 6 περιστατικά, η ημερομηνία συλλογής του δείγματος είναι πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ως αποτέλεσμα της άμεσης εξέτασης ατόμων που είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό περιστατικό COVID-19.

Γράφημα 1: Εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19 στην Κύπρο από 01/03/2020, με βάση την ημερομηνία συλλογής δείγματος (Date of sampling) (ν=485) και την ημερομηνία εμφάνισης συμπτωμάτων (Date of symptoms onset) (n=285).

*Τα πιο πρόσφατα δεδομένα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω του ότι περιπτώσεις νόσου μπορεί να μην εμφάνισαν ακόμα συμπτώματα.

Γράφημα 2: Συχνότητα (N. of cases) και αθροιστική συχνότητα (Cumulative N. Of Cases) εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 στην Κύπρο από την 01/03/2020 με βάση την ημερομηνία δήλωσης του εργαστηρίου (ν=493)

*Τα πιο πρόσφατα δεδομένα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω του ότι περιπτώσεις νόσου μπορεί να μην εμφάνισαν ακόμα συμπτώματα.

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων COVID-19, το 51% αφορά σε άνδρες (ν=249) και το 49% σε γυναίκες (ν=242), ενώ δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα το φύλο για δύο περιπτώσεις. Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 48,5 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 35-62 έτη). Ανά ηλικιακές ομάδες: 27 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-17 ετών (5,6%), 317 ενήλικοι ηλικίας 18-59 ετών (65,5%) και 140 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (28,9%). Η ηλικία 9 περιπτώσεων δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί (Γράφημα 3).

Γράφημα 3: Εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 στην Κύπρο ανά φύλο (Males= Άνδρες, Females= Γυναίκες) και ανά ηλικιακές ομάδες σε έτη – Age groups (in Years) (η πληροφορία για τις ηλικιακές ομάδες και το φύλο είναι διαθέσιμη για 484 περιπτώσεις).

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων, 177 (35,9%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 124 (25,2%) στην επαρχία Λάρνακας, 90 (18,3%) στην επαρχία Πάφου, 58 (11,8%) στην επαρχία Λεμεσού, 31 (6,3%) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και 13 περιστατικά (2,6%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία (Πίνακας Α1). Το Γράφημα Α1 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά Δήμο. Σημειώνεται ότι 63 περιπτώσεις (12,8%) αναφέρθηκαν στην Αραδίππου, δήμο της επαρχίας Λάρνακας (Πίνακας Α1).

Οι περιπτώσεις είναι κυρίως γυναίκες (56%, ν=35) και η διάμεση ηλικία είναι τα 57 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 49-71 έτη) Μεταξύ των 493 περιπτώσεων, το 25,4% είναι εργαζόμενοι στον τομέα Υγείας1 (ν=125), από τους οποίους το 5,7% είναι γιατροί (ν=28), 13,2% νοσηλευτές (ν=65), 2,2% από άλλα επαγγέλματα υγείας (ν=11) και 4,3% βοηθητικό προσωπικό (ν=21).

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την κατανομή των εργαζομένων στον Τομέα Υγείας ανά επαρχία. Πίνακας 1: Κατανομή περιπτώσεων COVID-19 σε Εργαζόμενους στον Τομέα Υγείας ανά επαρχία (ν=125)

Επιδημιολογικό ιστορικό Μέχρι την 7η Απριλίου, ο τρόπος έκθεσης είναι διαθέσιμος για 438 περιπτώσεις (89%), ενώ για 55 (11%) περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Από αυτές τις περιπτώσεις, το 17,9% (ν=88) είχε πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού ή έμενε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Οι περιπτώσεις αυτές είχαν κυρίως άμεση σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Εγχώρια μετάδοση καταγράφηκε στο 79,9% (ν=350) των περιπτώσεων (επί 438 με γνωστό τρόπο έκθεσης), εκ των οποίων το 12% (n=42) είχε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Στην Αραδίππου (Δήμο της επαρχίας Λάρνακας) έχουν καταγραφεί 54 (85,7%) περιστατικά εγχώριας μετάδοσης, ενώ 5 (7,9%) περιστατικά είχαν πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού. Για 4 (6,4%) περιπτώσεις στην Αραδίππου, δεν έχει καταγραφεί ακόμα το επιδημιολογικό ιστορικό. Ο Πίνακας Α1 στο Παράρτημα παρουσιάζει τον αριθμό και την αναλογία των περιπτώσεων εγχώριας μετάδοσης (ανά 100.000 κατοίκους) ανά επαρχία.

Κλινικά Χαρακτηριστικά Από τα 493 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για το 93,7% (ν=462), εκ των οποίων το 21,2% (ν=98) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση και το 78,8% (ν=364) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα. Το πιο συχνό αναφερόμενο σύμπτωμα είναι ο πυρετός (ν=207/433, 47,8%), ακολουθούμενος από το βήχα (ν=176/447, 39,3%), τη μυαλγία (ν=123/442, 27,8%), τον πονόλαιμο (ν=106/443, 23,9%) και τη δυσκολία στην αναπνοή (ν=81/413, 19,6%). Άλλα αναφερόμενα συμπτώματα είναι η καταρροή, η διάρροια, η ανοσμία και ο πονοκέφαλος.

Ο Πίνακας Α2 στο παράρτημα παρουσιάζει την κατανομή των ασυμπτωματικών περιπτώσεων COVID-19 κατά τη διάγνωση ανά φύλο και ηλικία. Θάνατοι Μέχρι την 7η Απριλίου, αναφέρθηκαν 14 θάνατοι στην Κύπρο σε περιστατικά με COVID-19 (Θνητότητα: 2,8%).

Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 1,6. Δώδεκα θάνατοι σημειώθηκαν σε άνδρες. Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους είναι τα 72,5 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 65- 77 έτη).

Πέντε θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία της Πάφου, τρεις στην επαρχία Λάρνακας και δύο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού και ελεύθερης Αμμοχώστου (Παράρτημα Πίνακας Α3). Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 4) αναφέρει τον αριθμό θανάτων ανά ημέρα. Σημειώνεται ότι σε 9 θανάτους, υποκείμενη αιτία θανάτου καταγράφηκε η νόσος COVID-19 (Θνητότητα COVID-19: 1,8%).

Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)1 Συνολικά, 25% (ν=123) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη, εκ των οποίων 56 (45,5%) έχουν πάρει εξιτήριο. Στις περιπτώσεις όπου η ηλικία είναι διαθέσιμη (ν=121), η διάμεσος ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 65 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52-75 έτη). Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως άνδρες (ν=85, 69%)

Συνολικά, 23 ασθενείς (19% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ2), εκ των οποίων οι 13 (11% από το σύνολο νοσηλευόμενων) βρίσκονται ακόμα σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι τα 68,5 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 61-76 έτη). Η αναλογία των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (σε ΜΕΘ) ανά 100.000 κατοίκους είναι 1,5.

Για λόγους σύγκρισης, η Ιταλία γενικά και η Λομβαρδία ειδικότερα αναφέρουν τις υψηλότερες τους αναλογίες 6,7 ανά 100.000 κατοίκους (ν=4.068) και 13,8 ανά 100.000 κατοίκους (ν=1.381) αντίστοιχα, την 3η Απριλίου 2020. (https://github.com/pcm-dpc/COVID19/blob/8defe421b88123392e3f2b913bb113733d40f8d0/dati-andamento-nazionale/dpccovid19-ita-andamento-nazionale.csv; https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-regioni/dpc-covid19-itaregioni-20200402.csv). To παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τις ημερήσιες περιπτώσεις COVID-19 στη ΜΕΘ (Γράφημα 5).

Ο Πίνακας Α4 στο παράρτημα παρουσιάζει τον αριθμό περιπτώσεων που εισάγονταν σε ΜΕΘ ανά ημέρα.

Σύγκριση με επιλεγμένες χώρες Μέχρι την 7η Απριλίου, οι διαγνώσεις COVID-19 στην Κύπρο ανέρχονται σε 56,3 ανά 100.000 κατοίκους και η σχετική θνησιμότητα σε 1,6 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους.

Η θνητότητα (το ποσοστό θανάτων στα περιστατικά της νόσου) ανέρχεται στο 2,8%. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει δείκτες της Κύπρου και άλλων επιλεγμένων χώρων.

Το Γράφημα Α1 στο παράρτημα παρουσιάζει διαγνωστικές εξετάσεις και περιπτώσεις COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους στην Κύπρο και σε άλλες επιλεγμένες χώρες. Στην Κύπρο, έχουν πραγματοποιηθεί 1.486,1 διαγνωστικές εξετάσεις ανά 100.000 κατοίκους. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον αριθμό των περιπτώσεων νόσου, στις διαγνωστικές εξετάσεις και στους θανάτους για την Κύπρο, περιλαμβάνονται άτομα από το εξωτερικό και τις βρετανικές βάσεις, ενώ ο συνολικός πληθυσμός στους δείκτες δεν περιλαμβάνει κατοίκους από το εξωτερικό ή τις βρετανικές βάσεις.

 

Παρουσιάζεται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας

Συντελεστές: Annalisa Quattrocchi, Ιωάννης Μαμάης, Βαλεντίνος Σιλβέστρος, Άννα Δημητρίου, Μαρία Αθανασιάδου, Θεοπίστη Κυπριανού, Ανδρούλλα Στυλιανού, Σωτηρούλα Σωτηρίου, Φανή Θεοφάνους, Χρίστος Χαραλάμπους, Μαρία Κολιού, Γεώργιος Νικολόπουλος, Ελισάβετ Κωνσταντίνου Επιστημονική Επιτροπή: Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Νίκη Παφίτου, Γεώργιος Νικολόπουλος, Μαρία Κολιού, Λεόντιος Κωστρίκης, Γεώργιος Πάνος, Ειρήνη Χριστάκη, Ζωή-Δωροθέα Πανά, Κωνσταντίνος Τσιούτης, Πέτρος Καραγιάννης, Γεώργιος Πετρίκκος, Πέτρος Αγαθαγγέλου, Γεώργιος Μιξίδης Suggested citation: Epidemiological Surveillance Unit of the Ministry of Health, Cyprus. National Situation Report. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 7 Απριλίου 2020.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy