Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου: Δίχως ανατοκισμό τα δάνεια που αναστέλλονται

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Διευκρινίζεται ότι πέραν της αναστολής των δόσεων κεφαλαίου και τόκων δεν θα εφαρμοστεί  ανατοκισμός στους τόκους κατά την Περίοδο Αναστολής σε δάνεια που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Διατάγματος και για τα οποία θα γίνει αναστολή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους του πελάτη.

Σημειώνεται, ότι οι τράπεζες προχωρούν στην υλοποίηση της εν λόγω απόφασης έπειτα από ενδελεχή επεξεργασία της συγκεκριμένης επιλογής, στη βάση νομικών και εποπτικών  απαιτήσεων, κανονιστικών παραμέτρων και λογιστικών προτύπων.

Οι τράπεζες σε καθημερινή βάση συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε δυνατή επιλογή και μελετούν τα διαθέσιμα εργαλεία με γνώμονα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, τους αυτοτελώς εργαζομένους και τα νοικοκυριά με κύριο στόχο τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19 στην κυπριακή οικονομία.

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy