Το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας

413

Νέο διάταγμα Υπουργείου Υγείας – Επεκτείνει περιορισμούς και θέτει κριτήρια για επαναπατρισμό – Αναλυτικά όσα αναφέρει

Νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, επεκτείνει ορισμένους περιορισμούς που είχαν τεθεί και θέτει τα κριτήρια που θα ισχύουν για τον επαναπατρισμό συγκεκριμένων κατηγοριών Κύπριων πολιτών από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το νέο διάταγμα «παρατείνεται μέχρι την 13η Απριλίου 2020 και ώρα 06.00 π.μ., η ισχύς του Κανονισμού 2(ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 – Κ.Δ.Π. 101/2020, σ΄ ό,τι αφορά όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε σχέση με την αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων και εισαγωγών για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος/απειλή για την ανθρώπινη ζωή και σε σχέση με την  ακύρωση επισκέψεων για αντιμετώπιση ψυχρών (μη επειγόντων) περιστατικών».

Παρατείνεται επίσης η ισχύς του κανονισμού «με την οποία ακυρώνονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους χώρους, καθώς και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων».

«Περαιτέρω, απαγορεύονται οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες και σε ιδιωτικούς χώρους», αναφέρεται.

Το διάταγμα επιτρέπει τη μεταφορά/επαναφορά προσώπων με ναυλωμένες πτήσεις σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID -19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ.1) του 2020,  όσων ευρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή και/ή για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, νοουμένου ότι κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εκδίδεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν τους λόγους μετάβασης τους στο εξωτερικό (π.χ. προσκόμιση αεροπορικών εισιτηρίων και βεβαίωση από τον εργοδότη).

Επιτρέπει επίσης τη μεταφορά με ναυλωμένες πτήσεις όσων είναι Κύπριοι πολίτες με μόνιμη διαμονή τη Δημοκρατία και ευρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού για σκοπούς προσωρινής εργασίας, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, περιλαμβανομένου του/της συζύγου και των τέκνων τους:

Νοείται, αναφέρεται ότι, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση που εκδίδεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών που υποβάλλονται με αίτηση, η οποία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο cyma@pis.cyma.org.cy, και εκδίδεται από τριμελές Ιατροσυμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), τον/την Επικεφαλής της κατά περίπτωση σχετικής Επιστημονικής Εταιρείας του ΠΙΣ και από Ιατρό του Δημοσίου, διοριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο φάκελος του κάθε αιτητή, ο οποίος υποβάλλεται ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου για αξιολόγηση πρέπει να είναι πλήρης και να συμπεριλαμβάνει ιατρική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό, με αναφορά στο ατομικό ιατρικό ιστορικό, την παρούσα κλινική κατάσταση, έκβαση τυχόν επιπλοκών στο πρόσφατο παρελθόν, ενεργό φαρμακευτική αγωγή, και τυχόν νοσηλεία, η οποία να συνοδεύεται από το σχετικό εξιτήριο από το νοσηλευτήριο.

Η προσκόμιση των όποιων ψευδών στοιχείων, τόσο από τον αιτητή όσο και από τον θεράποντα ιατρό, θεωρείται ως παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο, προστίθεται.

Επιτρέπει επίσης την μεταφορά με ναυλωμένες πτήσεις όσων είναι Κύπριοι πολίτες και εργάζονται  ή φοιτούν σε σχολές  στο εξωτερικό, σε περιπτώσεις που ένας εκ των γονέων του ή αδερφός/αδερφή, είναι ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο και των οποίων η κατάσταση της υγείας τους είναι μη αναστρέψιμη ή έχουν αποβιώσει εντός των τελευταίων 15 ημερών.

Νοείται ότι, τα πρόσωπα  αυτά πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση που εκδίδεται μετά από αξιολόγηση των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν αίτησης, η οποία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο cyma@pis.cyma.org.cy, από το τριμελές Ιατροσυμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), τον/την Επικεφαλής της κατά περίπτωση σχετικής Επιστημονικής Εταιρείας του ΠΙΣ και από Ιατρό του Δημοσίου, διοριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας.

Ο φάκελος του κάθε αιτητή που θα υποβληθεί ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου για αξιολόγηση και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει λεπτομερή ιατρική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς.

Η προσκόμιση των όποιων ψευδών στοιχείων, τόσο από τον αιτητή όσο και από τον θεράποντα ιατρό, θεωρείται ως παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο.

Νοείται ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη η Δημοκρατία θα ναυλώσει ειδικές πτήσεις από Αθήνα και Λονδίνο, για να επιστρέψουν στη Δημοκρατία τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες.

Επιπρόσθετα, νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία.

Περαιτέρω, νοείται ότι, τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία (ii)  και χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης δύνανται αντί υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) να τεθούν από την άφιξη τους σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας:

Τέλος, νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα με την άφιξη τους στο έδαφος της Δημοκρατίας υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και στη συνέχεια ακολουθούνται οι πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου, καταλήγει το διάταγμα.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy