Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με την αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων και του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ 12) του 2020, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει, ότι αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων από τις 6:00 π.μ της 31ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06:00 π.μ της 13ης  Απριλίου 2020 .

Σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και αφορούν εργοτάξια μέχρι και ταυτόχρονη συμμετοχή τριών ατόμων, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Εξαιρέσεις  για λειτουργία εργοταξίου πέραν των τριών ατόμων θα δίνονται μόνο σε έργα δημόσιας ωφελείας, και σε αιτήματα που αφορούν επείγουσας φύσεως εργασίες σε θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας.

Οι εξαιρέσεις θα δίνονται μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη στη ηλεκτρονική διεύθυνση minister@mcw.gov.cy και σχετικής έγκρισης από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε παράβαση των πιο όρων θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, ΚΕΦ.260.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy