Νέα Πολύ Σημαντική Εγκύκλιος ΟΕΒ – Αριθμός 18 – Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 18 – Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Επισυνάπτεται νέα πολύ σημαντική εγκύκλιος αριθμός 18 για το Διάταγμα που εκδόθηκε για Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.


ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 18

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (27(Ι)/2020) από την Βουλή των Αντιπροσώπων, η Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει στις 28 Μαρτίου 2020 την ακόλουθη Απόφαση:

 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, Απόφαση (Αρ. 2) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση στις 15 Μαρτίου 2020 ως μέρος του Πακέτου Στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα παραχωρείται ως εξής:

 

1. Το επίδομα θα καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

2. Θα πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα στην ίδια με πιο πάνω ιστοσελίδα.

3. Δικαιούχοι του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας είναι όσοι  εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

i. Πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου, ημερομηνίας 16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό,

ii. πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και καθεστώς αυτοπεριορισμού βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, ή ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό,

iii. πρόσωπα οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας ,

iv.πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό

4. Το επίδομα παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το επίδομα και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη..

5. Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

6. Το επίδομα δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών.

7. Σημειώνεται ότι η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.

8. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι το επίδομα για πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό θα παραχωρείται μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.

9. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.

10. Επιπλέον, η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Απόφαση παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας

Εγκύκλιος για Διάταγμα για Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy