Εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για αναστολή δόσεων

Άναψε το «πράσινο φως» η Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο  που αφορά αναστολή δόσεων δανείων.

Επρόκειτο για το νομοσχέδιο που παρέχει 2 δις ευρώ στις τράπεζες και το νομοσχέδιο για την αναστολή καταβολής δόσεων σε εξυπηρετούμενα δάνεια.

 

Με 31 ψήφους υπέρ και 23 “κατά”, η Βουλή “άναψε” το πράσινο φως για αναστολή των δόσεων.

 

Το νομοσχέδιο προνοεί την αναστολή της αποπληρωμής δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων για πιστωτικές διευκολύνσεις προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών, την αναστολή λήψης οποιωνδήποτε μέτρων από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του πιο πάνω προτεινόμενου μέτρου, την αναστολή της υποχρέωσης χρηματοοικονομικών οργανισμών να ετοιμάσουν, υποβάλουν και ανακοινώσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, και την αναστολή όλων των υποχρεώσεων των χρηματοοικονομικών οργανισμών πέραν της υποχρέωσης ετοιμασίας, υποβολής και ανακοίνωσης οικονομικών καταστάσεων.

 

Όσον αφορά τις Κυβερνητικές εγγυήσεις, ποσού ύψους μέχρι δύο δισεκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000.000) σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ), τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και κατέχουν άδεια λειτουργίας από εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών για τα οποία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί ως αρχή κράτους μέλους υποδοχής εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών, η ψήφιση πήρε αναβολή για τις 2 Απριλίου.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy