Κορωνοϊός: Αναστέλλονται οι δόσεις των δανείων για 9 μήνες

Αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη, είναι ένα από τα πέντε μέτρα που συστήνει η Κεντρική να εφαρμόσουν οι τράπεζες.

Εξετάζει επίσης επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς μέρες. Στόχος να βοηθηθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται από την κρίση και από τις επιπτώσεις που προκαλεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Μετά από πολύωρη συνεδρίαση του Δ.Σ της Κεντρικής ενώ είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες ανταλλαγές απόψεων με τους τραπεζίτες, εκδόθηκαν οι προτροπές του επόπτη προς τις τράπεζες.

Όπως σημειώνει η Κεντρική «κατανοώντας την κρισιμότητα των στιγμών, συστήνει προς τις τράπεζες να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να προχωρήσουν με αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων».

Τα 5 μέτρα που αποφάσισε η ΚΤΚ:

1. Απελευθέρωση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ. και για τις κυπριακές τράπεζες που εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό περίπου στο €1,4 δις. Κεφάλαιο το οποίοι θα πρέπει να μεταφερθεί από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία, μέσω ευνοϊκών αναδιαρθρώσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

2. Χαλάρωση κριτηρίων για παραχώρηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά ώστε να αποκτήσουν άμεσα την απαραίτητη ρευστότητα για κάλυψη των τρέχουσων υποχρεώσεων τους. Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι οι συνεπείς δανειολήπτες, επιχειρήσεις και υπάλληλοι των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων από τα σχετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση, και έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις περιλαμβάνουν παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη του και όχι με καταβολή δόσεων.

Τα κριτήρια τα οποία χαλαρώνουν αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς τις τράπεζες.

Οι τράπεζες θα πρέπει να ενημερώσουν την Κεντρική για τα κριτήρια που χαλαρώνουν, τις προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω νέων δανείων καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

3. Αναδιάρθρωση δανείων προς επηρεαζόμενους πελάτες οι οποίοι είναι συνεπείς δανειολήπτες. Ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις προς τους επηρεαζόμενους πελάτες. Οι αναδιαρθρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη. Οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναδιάρθρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου.

4. Ευνοϊκότερα επιτόκια και χρεώσεις κατά την παραχώρηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων και συγκεκριμένα τα νέα δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις θα πρέπει να φέρουν μηδενικές χρεώσεις και μηδενικά έξοδα σύναψης.

5. Βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις από τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων με σύντομες διαδικασίες στους επηρεαζόμενους, από τις ανακοινώσεις της κυπριακής κυβέρνησης, πελάτες τους. Συγκεκριμένα, οι ΕΕΠ μπορούν να παρεκλίνουν από την απαίτηση εφαρμογής λεπτομερών διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αναδιαρθρώσεων, στις περιπτώσεις αιτήματος για βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση για περίοδο 9 μηνών. Οι αναδιαρθρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή/και τόκων.

Την 1η Απριλίου 2020 η μείωση ΦΠΑ:

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες νομοσχέδια και εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών (για εκποιήσεις, σχέδιο Εστία και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος) για τη στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και της ζήτησης στην οικονομία, τα οποία αποτελούν μέρος του δημοσιονομικού πακέτου στήριξης της οικονομίας το οποίο είχε ανακοινωθεί την Κυριακή.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε:

  • Νομοσχέδιο που προνοεί προσωρινή αναστολή μέχρι τέλος Απριλίου 2020 της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ, νοουμένου ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο καταβάλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, όταν οι συνολικές εκροές κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της λήξης της καθορισμένης φορολογικής περιόδου, δεν έχουν υπερβεί το ένα εκατομμύριο ευρώ.
  • Νομοσχέδιο που προνοεί μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020, καθώς επίσης και του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος μειώνεται από 9% στο 7% για περίοδο τρεισήμισι μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 15 Ιουλίου 2020.
  • Προσωρινή διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο γενικό σύστημα υγείας, με τους αρχικούς συντελεστές (από τους μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το κράτος ως εργοδότης και ως τρίτο μέρος), από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Για τον μήνα Μάρτιο, θα εφαρμοστούν οι αυξημένες συνεισφορές για όλα τα μέρη.

Επιπλέον εγκρίθηκε εισήγηση της κυβέρνησης προς τη ΡΑΕΚ, για καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10%, για περίοδο 3 μηνών.

Αναστολή εκποιήσεων

Επίσης αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο 3 μηνών. Αναστολή των εκποιήσεων για τρεις μήνες ανακοίνωσε και οι τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

«Ο τραπεζικός τομέας με τις ενέργειές του επαναβεβαιώνει τη βούλησή του να συνδράμει τις προσπάθειες ανάκαμψης και έμπρακτης αρωγής προς την κυπριακή οικονομία, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει ανακοίνωση του συνδέσμου.

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί παράταση για τρεις μήνες στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο σχέδιο Εστία.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy