Για άλλες 48 ώρες κλειστές οι Πρώτες Βοήθειες στο Νοσοκομείο Πάφου

Για άλλες 48 ώρες παρατάθηκε με απόφαση της Κυβέρνησης η αναστολή λειτουργίας του Νοσοκομείου Πάφου, όπως επίσης και του Νοσοκομείου Λεμεσού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τα Νοσοκομείο Λεμεσού και Πάφου έχουν γίνει διευθετήσεις με ιδιωτικά νοσηλευτήρια των δύο πόλεων για να εξυπηρετούνται οι πολίτες στα διάφορα τμήματα τους.Εξαίρεση αποτελούν τα  αιματολογικά και ογκολογικά περιστατικά, αιμοκάθαρση και θαλασσαιμία, όπου θα γίνει ειδική διευθέτηση για εξυπηρέτηση τους, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες κλινικές.

Ειδικότερα, τα ΤΑΕΠ αναστέλλουν τη λειτουργία τους για άλλες 48 ώρες και  όλα τα περιστατικά θα εξυπηρετούνται από τα υπό αναφορά Νοσηλευτήρια του Ιδιωτικού Τομέα, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι υπηρεσίες δεν μπορούν να προσφερθούν από τον Ιδιωτικό τομέα. Το ΤΑΕΠ του Ιδιωτικού Τομέα που θα συνεργαστεί με το Δημόσιο (Ευαγγελισμός στην Πάφο και Mediteranean στη Λεμεσό), για υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στον Ιδιωτικό Τομέα, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Κλινική του Δημοσίου Νοσηλευτηρίου που εφημερεύει, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενή από τις αντίστοιχες Κλινικές των  Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.

Απεικονιστικά και κλινικά εργαστήρια θα συνεχίσουν να λειτουργούν, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο προστασίας από τον κορωνοϊό.

Οι Τράπεζες Αίματος θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα για ανάγκες αίματος, όπως και προηγουμένως.

pafosnet.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy