Δεν μπαίνει κανείς… νέα μέτρα

Ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου σε δηλώσεις του από το Προεδρικό Μέγαρο το βράδυ μετά τη σύσκεψη της Διυπουργικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο ανακοίνωσε τα περαιτέρω μέτρα της Δημοκρατίας για τις επόμενες μέρες, για είσοδο στην χώρα.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

1)        Από την 3η π.μ. ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου του 2020 και για περίοδο 14 ημερών απαγορεύονται οι πτήσεις πλην εκείνων μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo) προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από:

1)    Μπαχρέιν

2)    Λευκορωσία

3)    Βέλγιο

4)     Βουλγαρία

5)   Αίγυπτος

6)    Εσθονία

7)  Γερμανία

8)   Ουγγαρία

9)     Ιρλανδία

10)   Ισραήλ

11)      Ιορδανία

12)      Λετονία

13)      Λίβανος

14)      Λιθουανία

15)      Μάλτα

16)      Ολλανδία

17)      Νορβηγία

18)      Πολωνία

19)      Κατάρ

20)      Ρουμανία

21)      Ρωσία

22)      Σερβία

23)      Σλοβακία

24)      Σουηδία

25)      Ελβετία

26)      Ουκρανία

27)      Ηνωμένο Βασίλειο

28)      Ελλάδα

2)        Η παράγραφος 2(α) του Διατάγματος που έχει εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2020, σε σχέση με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού εξέτασης του κορωνοϊού, θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι και τις 3 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020.

Εξαιρούνται όσα πρόσωπα:

α)  Έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους,

β)   Ευρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή, για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους,

γ)     Που δικαιούνται να εισέλθουν με βάση την συνθήκη της Βιέννης.

Σημείωση: Σε σχέση με τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία α πιο πάνω, δύνανται να συνοδεύονται από τα πρόσωπα που τους συνόδευαν κατά την αναχώρηση τους και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Όσοι εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αντί της προσκόμισης του ιατρικού πιστοποιητικού θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της ΚΔ, η οποία θα εκδίδεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους λόγους που αναφέρονται στις κατηγορίες 2α και 2β (π.χ. εισιτήριο αναχώρησης από Κύπρο ή ιατρικές βεβαιώσεις από το Κέντρο που έτυχαν ιατρικής νοσηλείας).

Νοείται ότι επιτρέπονται πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία άνευ επιβατών, προκειμένου να μεταφέρουν πρόσωπα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κύπρο.

Ανάλογα με τα δεδομένα, όπως θα διαμορφώνονται καθημερινώς θα διαμορφώνονται και τα σχετικά διατάγματα.

3)  Εφόσον παραστεί ανάγκη η Κυπριακή Δημοκρατία θα ναυλώσει ειδικές πτήσεις από Αθήνα και Λονδίνο, για να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία επιβάτες που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2α και 2β πιο πάνω.

4)   Νοείται ότι, όλοι όσοι των ως άνω κατηγοριών εισέρχονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα)  που θα υποδεικνύει το κράτος, εκτός από τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους.

Τα πρόσωπα αυτά θα παραμένουν σε αυτοπεριορισμό προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη θεραπευτική αγωγή τους

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy